INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


„WIEM, CZYM ODDYCHAM”
Logo
„WIEM, CZYM ODDYCHAM”

W dniu 02.12.br w Sali Plenarnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dębicy odbył się XI Sejmik Ekologiczny, któremu patronowało hasło- „WIEM, CZYM ODDYCHAM”. Patronat nad sejmikiem objął Starosta, a Zespół Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika pełnił rolę gospodarza. W sejmiku uczestniczyła młodzież szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami. Grupa uczniów naszej szkoły z klasy ICT z opiekunkami: p. R. Zima i M. Kasprzyk z zainteresowaniem wysłuchali referatów zaproszonych gości. Omawiały one stan powietrza atmosferycznego w powiecie dębickim na tle stanu zanieczyszczeń w skali kraju. Jest ono monitorowane cało-dobowo przy stacji pomiarowej znajdującej się w naszym mieście przy ul. Grottgera.

Następny referat wygłoszony przez p. Joannę Przeworską –Erazmus dotyczył roli drzew i krzewów w zabudowie miast, które pełnią znaczącą rolę ozdoby krajobrazu oraz są koniecznością, bo stanowią zielone płuca dla wielkich aglomeracji miejskich.

Referat przedstawiciela ZOZ-u dr Janusza Bieniasza uzmysłowił zebranym jak zanieczyszczone, pełne trójących substancji powietrze wpływa na nasze zdrowie. Smog wiszący nad miastami stanowi poważne zagrożenie dla naszych płuc. Lawinowo szerzą się różnego rodzaju alergie i choroby dróg oddechowych. Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska Firmy Tikkurila w swojej wypowiedzi podkreślił społeczną odpowiedzialność firmy w zakresie ochrony środowiska, która produkuje różnorodny asortyment farb na bazie związków chemicznych. Produkty uboczne powstałe w czasie produkcji farb muszą być neutralizowane , a ich przechowywanie odpowiednio zabezpieczone. Firma Tikkurilama ma tytuł „Przyjazny dla Środowiska”.


Oprac. M. Kasprzyk


WRÓĆ
ORGANIZACJE SZKOLNE
AGENDY SZKOLNE
LOSOWE ZDJĘCIE

ZdjęcieLINKI

Starostwo Powiatowe

PCEN

OKE

MEN

KO

Moodle System
Polski/Polish
Angielski/English
Niemiecki/Deutsch
page rank