INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


„WIEM, CZYM ODDYCHAM”
Logo
„WIEM, CZYM ODDYCHAM”

W dniu 02.12.br w Sali Plenarnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dębicy odbył się XI Sejmik Ekologiczny, któremu patronowało hasło- „WIEM, CZYM ODDYCHAM”. Patronat nad sejmikiem objął Starosta, a Zespół Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika pełnił rolę gospodarza. W sejmiku uczestniczyła młodzież szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami. Grupa uczniów naszej szkoły z klasy ICT z opiekunkami: p. R. Zima i M. Kasprzyk z zainteresowaniem wysłuchali referatów zaproszonych gości. Omawiały one stan powietrza atmosferycznego w powiecie dębickim na tle stanu zanieczyszczeń w skali kraju. Jest ono monitorowane cało-dobowo przy stacji pomiarowej znajdującej się w naszym mieście przy ul. Grottgera.

Następny referat wygłoszony przez p. Joannę Przeworską –Erazmus dotyczył roli drzew i krzewów w zabudowie miast, które pełnią znaczącą rolę ozdoby krajobrazu oraz są koniecznością, bo stanowią zielone płuca dla wielkich aglomeracji miejskich.

Referat przedstawiciela ZOZ-u dr Janusza Bieniasza uzmysłowił zebranym jak zanieczyszczone, pełne trójących substancji powietrze wpływa na nasze zdrowie. Smog wiszący nad miastami stanowi poważne zagrożenie dla naszych płuc. Lawinowo szerzą się różnego rodzaju alergie i choroby dróg oddechowych. Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska Firmy Tikkurila w swojej wypowiedzi podkreślił społeczną odpowiedzialność firmy w zakresie ochrony środowiska, która produkuje różnorodny asortyment farb na bazie związków chemicznych. Produkty uboczne powstałe w czasie produkcji farb muszą być neutralizowane , a ich przechowywanie odpowiednio zabezpieczone. Firma Tikkurilama ma tytuł „Przyjazny dla Środowiska”.


Oprac. M. Kasprzyk


WRÓĆ