INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


NASZA SZKOŁA W PROJEKCIE UNICEFU „ PO PIERWSZE DZIECKO”

 

Logo
NASZA SZKOŁA W PROJEKCIE UNICEFU „ PO PIERWSZE DZIECKO”

W lutym 2017 roku nasza szkoła przystąpiła do Klubu Szkół UNICEF. Klub ten zrzesza szkoły, które chcą aktywnie uczestniczyć w projektach edukacyjnych przygotowanych przez UNICEF, ale przede wszystkim kładzie nacisk na akcje humanitarne dedykowane najbardziej potrzebującym dzieciom z całego świata. Od 70 lat UNICEF niesie pomoc dzieciom, będąc zawsze na miejscu konfliktu czy katastrofy. Rolą UNICEF jest zapewnienie rodzinom podstawowej opieki medycznej, zagwarantowanie dostępu do wody, pożywienia, bezpiecznego schronienia i w razie konieczności wsparcia psychologicznego.

Naszym pierwszym programem edukacyjnym, w który włączyliśmy jako społeczność szkolna jest program „Po pierwsze dziecko”. Szkolny koordynator działań klubu pani Marzena Rzucidło – Kołtun 6 czerwca 2017 roku przeprowadziła zajęcia dla uczniów naszej szkoły. W projekcie wzięły udział klasy: 1A, 2A, 2C, 3D ,3F.

Logo

Celem tych zajęć było przede wszystkim: przekazanie młodzieży wiedzy na czym polega problem uchodźctwa w dzisiejszym świecie, uwrażliwienie uczniów na sytuację ich rówieśników żyjących na terenach objętych konfliktami zbrojnymi, kształtowanie postawy otwartości i tolerancji.

Za pomocą filmu udostępnionego przez UNICEF oraz materiałów ,uczniowie zostali zapoznani ze współczesnymi ruchami migracyjnymi uchodźców z Bliskiego Wschodu . Zarówno film jak i materiały pilotażowe stały się początkiem ożywionej dyskusji nad aktualnymi wydarzeniami polityczno – społecznymi na świecie oraz ich wpływami na życie ludzi w krajach ogarniętych konfliktami zbrojnymi czy kryzysami gospodarczymi.


Tekst: Marzena Rzucidło – Kołtun
WRÓĆ