INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Natalia Ciak laureatką konkursu fotograficznego „Rzeka Wisłoka i jej dopływy"

 

Logo
Natalia Ciak laureatką konkursu fotograficznego „Rzeka Wisłoka i jej dopływy"

Konkurs odbył się w listopadzie 2015 r. w dwóch etapach – wewnątrzszkolnym i regionalnym. Część wewnątrzszkolną wygrała Natalia Ciak z klasy 2F TCPG, konkurs przygotowała i przeprowadziła Joanna Doroba. Najlepsza praca została wysłana na regionalną część konkursu - do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle, w ramach projektu z zakresu edukacji ekologicznej pt. „Rzeka Wisłoka i jej dopływy”. Projekt miał na celu zachęcenie do głębszego zapoznania się z rzeką Wisłoką i jej dopływami poprzez zaprezentowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych tego obszaru, promocję ciekawych miejsc przyrodniczych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, rozszerzenie wiedzy na temat fauny i flory tego terenu, kształtowanie postaw proekologicznych, rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody, pobudzenie i rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży. Laureatką konkursu została Natalia Ciak. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 16.12.2015 r. Serdeczne gratulacje!Tekst: Joanna Doroba

GaleriaWRÓĆ