INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Przekazanie szkole robota przemysłowego Lr Mate 200iD ufundowanego przez firmę Darco

 

Logo
Przekazanie szkole robota przemysłowego Lr Mate 200iD ufundowanego przez firmę Darco

W dniu 11 grudnia 2015r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr1 im. Jana Pawła II w Dębicy odbyło się uroczyste przekazanie robota przemysłowego FANUC LR Mate 200iD ufundowanego w ramach wcześniej zawiązanej współpracy w prowadzeniu innowacji pedagogicznej przez firmę Darco Sp. z o. o. której prezesem jest pan Józef Darłak, a wiceprezesem pan Łukasz Darłak. Innowacja „Mechatronika – automatyka i robotyka” skierowana jest do uczniów klasy 4 technikum mechatronicznego, którzy w przyszłości będą musieli odnaleźć się na rynku pracy.

Pracodawcy oczekują doświadczonych pracowników, którzy będą przygotowani do pracy bez konieczności odbywania dodatkowych szkoleń. Oczekuje się na rynku pracy specjalistów o ściśle ukierunkowanych umiejętnościach odpowiadających wymaganiom pracodawcy, które to są powiązane ze specyfiką zakładu.

Umiejętności oczekiwane przez firmę DARCO Sp. z o. o. (oraz inne związane z produkcją przemysłową) uczniowie będą mogli zdobyć w ramach prowadzonej innowacji pedagogicznej. Ważnym nowatorskim elementem tej innowacji jest prowadzenie przez nauczyciela zajęć edukacyjnych teoretycznych w szkole oraz zajęć praktycznych na hali produkcyjnej firmy patronackiej. Zajęcia te będą prowadzić nauczyciele szkoły: Krzysztof Wójcik, Józef Dybowski oraz Paweł Jarosz.

Nowe umiejętności zdobyte w ramach dodatkowych zajęć teoretyczno-praktycznych w połączeniu z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi sprawią, że młodzi absolwenci staną się atrakcyjnymi oraz poszukiwanymi pracownikami na rynku pracy i bez trudu będą mogli znaleźć zatrudnienie.

Do celów szkoleniowych firma DARCO Sp. z o. o. zapewniła szkole robot przemysłowy, na którym będą prowadzone zajęcia teoretyczno-praktyczne. Przekazany robot jest profesjonalnym modelem powszechnie stosowanym na liniach produkcyjnych, a jego cena… jest barierą zaporową jakiej szkoła samodzielnie nie byłaby w stanie pokonać bez wsparcia firmy patronackiej. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni za zaangażowanie się, cenny wkład w edukację oraz zrozumienie potrzeby kształcenia przyszłych kadr.

Podczas uroczystości swoje przysłowiowe „pięć minut” miał uczeń 4 klasy Technikum Mechatronicznego – Cezary Zięba. Zgromadzeni goście: przedsiębiorcy, naukowcy oraz przedstawiciele władzy z podziwem patrzyli zarówno na przykładowy pokaz obsługi robota w wykonaniu ucznia oraz na prezentowane przez niego „własnoręcznie” wykonane projekty i programy komputerowe. Jednym z nich jest program do tworzenia oraz symulacji logicznych układów sterowania elektronicznego, za który dostał już nagrodę w „Konkursie na najlepszą pracę własną uczniów szkół ponadgimnazjalnych” organizowanym przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) Oddział w Rzeszowie. Drugim projektem, którym zajmuje się z pasją od dłuższego czasu jest tworzenie grafiki komputerowej, a obecnie pracuje nad wizualizacją wpływ różnego oświetlenia na różne materiały. Efekty jego pracy mogą być wykorzystywane zarówno w wymagających grach komputerowych oraz między innymi w medycynie do analizy tomografii komputerowej, którą zasugerował przyglądający się prezentacji ucznia nasz absolwent dr hab. prof. UR Józef Cebulski.

Dla społeczności szkoły poza cennym darem, ważnym wydarzeniem było powołanie Rady Patronackiej, utworzonej przez przedsiębiorców, przedstawicieli władzy i szkoły. Rada jest ciałem doradczym w sprawach dostosowania programu dydaktycznego i jego jakości pod potrzeby kształcenia kadr. Celem rady jest wspieranie szkoły we wszystkich sprawach związanych z jej rozwojem. W skład Rady Patronackiej weszli między innymi: poseł na Sejm Kazimierz Moskal, Starosta powiatu dębickiego Andrzej Reguła, przewodniczący Rady Powiatu dębickiego Mateusz Smoła oraz członek Zarządu Powiatu dębickiego Zygmunt Żabicki, właściciele firm: Ventor - Janusz Urbanik, Rufus - Grzegorz Wilk, Mateo - Stanisław Cabaj, Darco Sp. z o. o. - Józef Darłak i Łukasz Darłak, Tabor - Marian Dybowski, Adarpos Sp. z o. o. -Joanna Nosal-Zięba, Euro-Bud - Zbigniew Godzisz, Fryz - Adam Kostyra.Opracowanie: Józef Dybowski

GaleriaWRÓĆ
ORGANIZACJE SZKOLNE
AGENDY SZKOLNE
LOSOWE ZDJĘCIE

ZdjęcieLINKI

Starostwo Powiatowe

PCEN

OKE

MEN

KO

Moodle System
Polski/Polish
Angielski/English
Niemiecki/Deutsch
page rank