INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


FINALISTKI OLIMPIADY ZWOLNIONE Z EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

 

Logo
FINALISTKI OLIMPIADY ZWOLNIONE Z EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Trzy uczennice Izabela Ochab, Danuta Nylec i Gabriela Kazak zostały finalistkami III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży, organizowanej przez Politechnikę Łódzką.

Młodzież z całej Polski zmagała się z zadaniami testowymi w trzech etapach: szkolnym, okręgowym i centralnym. Zawody okręgowe polegały na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru, na który składało się 50 zadań zamkniętych. Zadania te sprawdzały podstawową wiedzę i umiejętności w zawodzie technik technologii odzieży, oraz wiedzę zaawansowaną z zakresu wzornictwa i technologii odzieży – 10 % zadań. Warunkiem kwalifikacji do części centralnej Olimpiady było uzyskanie 60% punktów możliwych do uzyskania.

Trzeci etap zawodów (centralny) składał się z części pisemnej i ustnej. Zadania podobnie jak w części okręgowej sprawdzały wiedzę i umiejętności zawodowe z odzieżownictwa, tylko tym razem pytań wykraczających poza ramy programowe nauczania w zawodzie było 20 %.

Do części ustnej zakwalifikowało się sześciu finalistów z najwyższą punktacją w części pisemnej. Część ustna składała się z losowo wybranych zestawów 3 pytań problemowych, na które finaliści odpowiadali przed Komisją Oceniającą.

Nasze uczennice nie znalazły się w pierwszej szóstce najlepszych w Polsce, mimo to uzyskały tytuł finalisty Olimpiady, który uprawnia do zwolnienia z etapu pisemnego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a także miały możliwość zwiedzenia zarówno Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach i Politechniki Łódzkiej. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Tekst: Edyta Matusik

GaleriaWRÓĆ