INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


VI Warsztaty Edukacyjne z zakresu kultury bezpieczeństwa

 

Logo
VI Warsztaty Edukacyjne z zakresu kultury bezpieczeństwa

W dniu 11 stycznia 2016r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr1 im. Jana Pawła II odbyły się po raz kolejny „ VI Warsztaty Edukacyjne” z zakresu kultury bezpieczeństwa „- BHP to standard ” organizowane wspólnie z Okręgową Inspekcją Pracy w Rzeszowie. Honorowy patronat nad warsztatami objął Pan Andrzej Reguła Starosta Powiatu Dębickiego, który uroczyście je otworzył. To jedyne takie warsztaty w województwie podkarpackim. Głos zabrał również Pan Dawid Baran Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie podkreślając wagę zagadnień związanych z kulturą bezpieczeństwa pracy.

Celem warsztatów jest przygotowanie młodych ludzi w zakresie bhp do pracy zawodowej, podniesienie wiedzy z zakresu prawa pracy, popularyzacja wzorców kulturowych bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiedzialność za wykonywane zadania w kontekście ochrony życia i zdrowia w pracy . W warsztatach, które prowadziła Pani Wicedyrektor Renata Zielińska wzięła udział młodzież, ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego. Byli to uczniowie: Zespołu Szkół Nr2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy, Zespołu Szkół Nr4 im. M. Kopernika w Dębicy, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku, Gimnazjum Nr1 w Dębicy oraz uczniowie naszej szkoły z nauczycielami.

Po przywitaniu gości przez Panią Dyrektor Bożenę Zielińską uczniowie wysłuchali prelekcji zgodnie z programem warsztatów inspektorów Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie i Inspektoratu ZUS w Dębicy oraz przedstawicieli dębickich firm.

Pani Barbara Nizioł reprezentująca Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie zapoznała młodzież z tematyką prawa pracy, specyfiką umów o pracę.

Pan Marek Gołaś również z OIP w Rzeszowie omówił wypadki przy pracy młodych pracowników, a zdjęcia z miejsc ciężkich wypadków wywarły ogromne wrażenie na uczniach. Pani Agnieszka Wójcik reprezentująca Inspektorat ZUS w Dębicy przybliżyła zagadnienia związane z obowiązkami płatnika składek i ich znaczenie dla rozpoczynających pracę jako pracowników oraz osób zakładających działalność gospodarczą po raz pierwszy.

Pani Małgorzata Kliś Wiceprezes firmy Tabor Sp. z o.o. pokazała co oznacza i jak jest realizowana kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie kolejowym.

Logo

Następnie rozpoczęły się warsztaty, młodzież z poszczególnych szkół podchodziła do sześciu stoisk interaktywnych, gdzie za zaangażowanie i aktywność zbierano punkty na przygotowanych kuponach, które wzięły udział w losowaniu.

Na stoiskach Państwowej Inspekcji pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Firmy Tabor Sp.z o.o. uczniowie mieli możliwość rozmowy z inspektorami, pracownikami tych instytucji oraz firmy przemysłowej , odpowiadali na pytania oraz mogli zadawać pytania na interesujące ich problemy. Na stoisku BHP Serwis z wystawionymi środkami ochrony indywidualnej chroniących przed różnego rodzaju zagrożeniami oglądali i dobierali je dla różnych stanowisk pracy.

Stoisko „Innowacje w BHP” przygotowane zostało przez nauczyciela Pana Pawła Jarosza z uczniami klasy technikum mechatronicznego z czterema robotami – manipulatorami z klocków Lego. Stoisko to cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży, uczniowie wykonywali różne zadania przy pomocy robotów. Pokazano również dron i jego możliwości zastosowania w zakresie bhp. Efektem pracy uczestników był plakat narysowany na tablicy ukazujący skojarzenia z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Młodzież zaprezentowała odpowiedni ubiór roboczy i środki ochrony dla pięciu wybranych zawodów. Uczennice Dębickiej Szkoły Mody zaprezentowały kolekcję „ Prostota geometrii”, a chłopcy kolekcję ubrań roboczych”, udostępnionych przez Pana Tomasza Lecha.

Kolekcje bardzo wszystkim spodobały się. Miłym akcentem był występ zespołu muzycznego naszej szkoły. Spotkanie zakończyło rozdanie aktywnym uczestnikom warsztatów upominków , które przygotowali zaproszeni goście. Wszyscy biorący udział w warsztatach otrzymali materiały edukacyjne Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Koordynatorem VI Warsztatów Edukacyjnych „BHP to standard” była Pani Małgorzata Bokota nauczyciel i st. specjalista ds. BHP w szkole.


TEKST: Małgorzata Bokota

GaleriaWRÓĆ