INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


V Warsztaty Edukacyjne z zakresu kultury bezpieczeństwa „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”
Logo
V Warsztaty Edukacyjne z zakresu kultury bezpieczeństwa „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”

W dniu 26 marca 2015r w Zespole Szkół Zawodowych Nr1 im. Jana Pawła II odbyły się po raz kolejny „V Warsztaty Edukacyjne” z zakresu kultury bezpieczeństwa „- BEZPIECZEŃSTWO PRACY ZALEŻY OD CIEBIE” organizowane wspólnie z Okręgową Inspekcją Pracy w Rzeszowie.

Honorowy patronat nad warsztatami objął Pan Andrzej Reguła Starosta Powiatu Dębickiego. To jedyne takie warsztaty w województwie podkarpackim.

Celem programu jest przygotowanie młodych ludzi w zakresie bhp do pracy zawodowej, podniesienie wiedzy z zakresu prawa pracy, popularyzacja wzorców kulturowych bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiedzialność za wykonywane zadania w kontekście ochrony życia i zdrowia w pracy. Przyczynia się to do wzrostu kultury bezpieczeństwa pracy.

Logo

W warsztatach, które prowadziła Pani Wicedyrektor Renata Zielińska wzięła udział młodzież, ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego. Byli to uczniowie: Zespołu Szkół Nr2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy, Zespołu Szkół Nr4 im. M. Kopernika w Dębicy, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku, uczniowie naszej szkoły oraz uczniowie dębickich gimnazjów z nauczycielami. Po przywitaniu gości przez Panią Dyrektor Bożenę Zielińską uczniowie wysłuchali prelekcji zgodnie programem warsztatów inspektorów Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie i Inspektoratu ZUS w Dębicy oraz przedstawicieli dębickich firm.

Logo

Pani Barbara Czarnek reprezentująca Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie zapoznała młodzież z tematyką prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z zawieraniem umów o pracę.

Logo

Pan Marek Gołaś również z OIP w Rzeszowie omówił wypadki przy pracy młodych pracowników, a zdjęcia z miejsc ciężkich wypadków wywarły ogromne wrażenie na uczniach. Pani. Agnieszka Wójcik reprezentująca Inspektorat ZUS w Dębicy uświadomiła słuchaczom znaczenie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w Polsce i Unii Europejskiej omawiając dokumenty ważne dla młodych pracowników rozpoczynających pracę po raz pierwszy.

Logo

Pan Krzysztof Bodziuch specjalista ds. bhp w Ventor Sp. z o.o. zapoznał z Dobrymi Praktykami w zakresie BHP stosowanymi w firmie. Pan Tomasz Lech właściciel firmy BHP Serwis zwrócił uwagę uczniów- przyszłych pracowników na znaczenie właściwego ubioru i stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej na stanowiskach pracy. Dzięki udostępnionym ubraniom młodzież zaprezentowała właściwy ubiór i środki ochrony w pięciu zawodach.

Logo
Logo

Zespoły reprezentujące uczniów ze wszystkich zaproszonych szkół brały udział w quzie w zakresie wiedzy i praktyki w dziedzinie bhp, który prowadziły Pani Barbara Czarnek z PIP oraz Pani Małgorzata Bokota z ZSZ Nr1 w Dębicy. Uczennice Dębickiej Szkoły Mody zaprezentowały kolekcję „Księżycowa kolekcja” i „Cudowne lata pięćdziesiąte”, które bardzo wszystkim spodobały się. Miłym akcentem był występ zespołu muzycznego naszej szkoły.

Spotkanie zakończyło rozdanie uczniom upominków za udział quizie dotyczącym zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszyscy biorący udział w warsztatach otrzymali materiały edukacyjne w zakresie prawa pracy i bezpieczeństwa pracy Państwowej Inspekcji Pracy.


Tekst: Małgorzata Bokota
Zdjęcia: Uczennice klasy IID
Katarzyna Madej

GaleriaWRÓĆ