INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Podsumowanie VII EDYCJI KONKURSU "TECHNIK ABSOLWENT 2013" etap finałowy

Podsumowanie VII EDYCJI KONKURSU "TECHNIK ABSOLWENT 2013"
etap finałowy


W dniu 3 lipca 2013 r. w Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej w Rzeszowie zostały ogłoszone wyniki eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych „Technik Absolwent Roku – VII edycja – rok szkolny 20012/2013”. Laureatami konkursu zostali absolwenci Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy: Łukasz Kaczka i Sławomir Dziedzic . Obaj nagrodzeni uczęszczali do naszej szkoły: pierwszy do kl. IV „J” w zawodzie technik teleinformatyk , drugi do kl. IV „R” technik mechatronik. Łukasz Kaczka za zajęcie III miejsca otrzymał dyplom i nagrodę pieniężną, wyróżnienie zaś zdobył Sławomir Dziedzic.

Dyplomy i nagrody w/w. laureatom wręczył Prezes Zarządu Oddziału SIMP Kol. Janusz Dobrzański wraz z wizytatorem P. Andrzejem Bajorskim.

Logo

Celem Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich „Technik Absolwent Roku” jest promowanie uczniów oraz szkół zawodowych w środowisku szkolnym, w środowisku technicznym oraz w społeczeństwie. Istotą tego konkursu jest uwzględnienie i porównanie osiągniętych wyników nauczania w szkole (średnia ocen powyżej 4,50) z wynikami egzaminów zewnętrznych maturalnych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z różnymi formami konkursów, olimpiad, turniejów zarówno regionalnych jak i ogólnopolskich. Celem pośrednim konkursu jest możliwość tworzenia przy oddziałach Stowarzyszenia szkolnych kół SIMP.

Konkurs „Technik Absolwent Roku” jest dwuetapowy. Etap I organizują terenowe oddziały SIMP (w naszym przypadku Oddział w Rzeszowie). Etap II (finałowy) jest organizowany przez Zarząd Główny SIMP w Warszawie.

W konkursie biorą udział absolwenci szkół branży: mechanicznej, samochodowej, mechatronicznej, informatycznej, teleinformatycznej i pokrewnych (np. elektronicznej, energetycznej, ochrony środowiska) z województwa podkarpackiego. Łukasz Kaczka odniósł już wtedy duży sukces plasując się na III miejscu wśród wszystkich absolwentów szkół technicznych z Podkarpacia.

Dokumenty laureatów, którzy uzyskali I; II; III miejsca i wyróżnienia w etapie I, zostały przesłane do Głównej Komisji Konkursowej przy Zarządzie Gł. SIMP w W-wie w m-cu wrześniu ubiegłego roku w celu ich udziału w II-gim finałowym etapie Konkursu "TECHNIK ABSOLWENT 2013". Zostały one uzupełnione o wyniki egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych, w których Łukasz Kaczka uzyskał bardzo dobre wyniki z części rozszerzonych i podstawowych, teoretycznych i praktycznych. Nasz absolwent Łukasz jest wszechstronnie uzdolniony, brał udział w licznych konkursach powiatowych i ogólnopolskich. Uzyskał certyfikaty w branży zawodowej w zakresie ECDL i CISCO "IT Essentials I: PC Hardware and Software". Dziś Łukasz zgłębia swoją wiedzę na uczelni: Politechnika Wrocławska. Studiuje na kierunku teleinformatyka, gdzie świetnie sobie radzi.

Pod koniec 2013 r. 9-cioosobowa Główna Komisja Konkursowa składająca się z doświadczonych inżynierów i nauczycieli przedmiotów zawodowych dokonała analizy przesłanych dokumentów i ostatecznie wyłoniła najlepszych absolwentów w skali kraju tj. Super Technik Absolwent Roku (I, II i III miejsce) oraz „Technik Absolwent 2013” .

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dla ww. absolwentów odbyło się 14 grudnia 2013 r. w Sali „F” Warszawskiego Domu Technika NOT przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie.

Wręczenie dyplomów pozostałym laureatom odbędzie się we właściwych terytorialnie Oddziałach SIMP.

30 stycznia br. roku list gratulacyjny otrzymała nasza szkoły i nauczyciele nagrodzonego absolwenta. Nasz absolwent Łukasz Kaczka został wyróżniony zajmując IV miejsce w specjalności technik informatyk i technik teleinformatyk . W specjalności tej wyłoniono trzy pierwsze miejsca oraz pięć wyróżnień co świadczy o dużej konkurencji i zainteresowaniu wśród absolwentów. Absolwent Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jan Pawła II w Dębicy Łukasz Kaczka okazał się najlepszy w branży teleinformatycznej w skali całego kraju. Tym czasem trzy pierwsze miejsca przyznane zostały dla branży informatycznej.

Logo

Dziś serdecznie gratulujemy Łukaszowi Kaczce pokonania wszystkich absolwentów - konkurentów z Podkarpacia w specjalności technik informatyk i technik teleinformatyk, a szczególnie za zajęcie IV wysokiego miejsca w skali ogólnopolskiej w etapie finałowym Konkursu SIMP, gdzie poprzeczka była znacznie wyższa.Tekst: Bernadetta Bieniasz -ErazmusWRÓĆ