INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


 Koło Naukowe w Kielcach

W ramach spotkań Kół Naukowych uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy gościli 18 stycznia 2012 r. w kieleckiej Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa. W zajęciach uczestniczyli również uczniowie z innych szkół średnich województw: podkarpackiego i świętokrzyskiego, w sumie ok. 560 uczniów.

Młodzież nasza przybyła na miejsce na godzinę 9.30. Po oficjalnym przywitaniu udała się na poczęstunek – ciasto i ciepłą herbatkę. Pierwsza część spotkania odbywała się w 4 aulach uczelni równocześnie dla wszystkich czterech kompetencji. Zajęcia były obserwowane przez przedstawicieli kierownictwa projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji z Lublina. Zajęcia z matematyki i technologii informacyjnej odbywały się w auli nr 1 pod kierunkiem dr Bronisława Pabicha i mgr Witolda Majka.

Na ekranie komputera za pomocą programu Cabri 3D dr B. Pabich zapoznał uczniów z osią symetrii rzutu perspektywicznego Podał przykłady zastosowania tego rodzaju rzutu w życiu codziennym (np. mechanizm przemieszczania się ludzi, mechanizm silnika Felixa Wankla czy mechanizmy przegubowe).

 Koło Naukowe w Kielcach

 Koło Naukowe w Kielcach

 Koło Naukowe w Kielcach

Zajęcia z technologii informacyjnej prowadził mgr Witold Majka wykład dotyczył zasad przestrzegania prawa autorskiego majątkowego i prawa osobistego, które dzielimy na niezrzekalne i niezbywalne. Prowadzący dokonał klasyfikacji licencji programowych. Młodzież zapoznała się z zasadami prawnymi dotyczącymi prawa nabycia poszczególnych licencji. Omówiono również odpowiedzialność karną za czyny naruszające prawo autorskie i prawa pokrewne.

W auli nr 2 mgr Iwona Ramus – Szatko prowadziła zajęcia z przedsiębiorczości. Wykład wywarł na młodzieży duże wrażenie, ponieważ uświadomił im, jak ważna w świecie jest marka, żeby osiągnąć w życiu sukces, oprócz wiedzy szkolnej, trzeba mieć również pomysł i odwagę do jego realizacji. Wykład, poruszał tematy związane z popytem, który jest ilością dobra, jaką nabywcy są skłonni kupić przy różnym poziomie ceny. Następnie poruszono temat podaży, która jest ilością dobra, jaką producenci są skłonni sprzedać przy różnym poziomie ceny. Spotkanie było bardzo interesujące i wzbogaciło wiedzę na temat praw rządzących rynkiem.

Zajęcia z języka obcego (angielskiego i niemieckiego) poprowadzili mgr Roman Ryński, mgr Waldemar Łączkowski. mgr Grzegorz Grądziel, mgr Tomasz Kobuszewski Uczniowie wszystkich zaproszonych szkół zostali podzieleni na dwie grupy do sal 427 i 527. Uczniowie klasy 3 R realizujący kompetencję językową wzięli udział w dwugodzinnych zajęciach z języka angielskiego. Pierwsza część wykładu poświęcona była zagadnieniom związanym z wymową. Uczniowie mieli okazję poznać różnice w wymowie niektórych samogłosek i spółgłosek angielskich oraz dźwięki, które nie występują w języku polskim i dlatego sprawiają największe trudności uczącym się angielskiego.

Druga część wykładu dotyczyła „łamańców językowych”. Uczniowie poznali i ćwiczyli zdania szczególnie skomplikowane dla obcokrajowców, czyli angielską wersję polskiego „łamańca”: „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie”. Mniej lub bardziej udane próby wywoływały salwy śmiechu, co pozytywnie wpłynęło na atmosferę spotkania. Następnie wygłoszone zostało słowo Rektora WSEiP do wszystkich uczestników. Uczelnia zaprezentowała swoją ofertę edukacyjną, osiągnięcia i sukcesy.

Po krótkiej przerwie młodzież Kół Naukowych zgromadziła się na aulach nr 1 i 2 by wysłuchać wykładu prof. dr hab. Tadeusza Studzińskiego na temat „Badań i odkryć naukowych”.

Na zakończenie zajęć członkowie Kół Naukowych zjedli smaczny obiad. Po godz. 14-tej, zaopatrzeni w suchy prowiant, udaliśmy się w drogę powrotną do domu.

Koło Naukowe języka angielskiego tworzyli następujący uczniowie klasy 3R Technikum nr 1: Buras Piotr, Chmielowiec Damian, Dziedzic Sławomir, Gąsior Mateusz, Jędrzejczyk Maksymilian, Kamiński Jakub, Krajewski Arkadiusz, Maj Paweł, Paduch Damian, Pietracha Daniel.

W skład Koła Naukowego matematyki weszli następujący uczniowie klasy 3M: Ciołek Andrzej, Czepiel Dawid, Grzech Piotr, Hyliński Marcin, Kędzior Dariusz, Łanucha Grzegorz, Łączak Dawid, Matysek Paweł, Surman Rafał, Szewc Wojciech

W Kole Naukowym przedsiębiorczości pracują uczniowie klasy 3 B: Biskupski Michał,Czech Konrad, Gawron Marcin, Kosiński Marcin, Malinowski Jakub, Nowakowski Piotr, Panek Mariusz, Stachowicz Bartłomiej, Stachowicz Łukasz, Szerszeń Krzysztof.

W Kole Naukowym technologii informatycznej działają następujący uczniowie klasy 3J: Belka Patryk, Bocheński Dominik, Koziara Mateusz, Krzysztofek Karol, Lis Michał, Papiernik Piotr, Pieniążek Marcin, Prokop Kamil, Sąsiadek Oskar, Turbiarz Grzegorz.


Tekst: Barbara Porzuczek
Bernadetta Bieniasz - Erazmus
Zdjęcia: Barbara Porzuczek

Koło Naukowe w Kielcach
GALERIA ZDJĘĆ


WRÓĆ