INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Spotkanie „ II Warsztaty Edukacyjne -  Moja pierwsza praca”

„ II Warsztaty Edukacyjne - Moja pierwsza praca”

W dniu 22 lutego 2012r w Zespole Szkół Zawodowych Nr1 im. Jana Pawła II odbyły się „ II Warsztaty Edukacyjne”- „ Moja pierwsza praca” organizowane wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy w Rzeszowie.

Honorowy patronat nad warsztatami objął Pan Władysław Bielawa Starosta Powiatu Dębickiego.

Celem programu jest przygotowanie młodych ludzi w zakresie bhp do pracy zawodowej, podniesienie wiedzy z zakresu prawa pracy, promocja tematyki bezpieczeństwa pracy w edukacji oraz zwiększenie wśród młodzieży świadomości zagrożeń związanych z pracą.

W warsztatach wzięła udział młodzież, ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego. Byli to uczniowie : Zespołu Szkół Nr2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy, Zespołu Szkół Nr4 im. M. Kopernika w Dębicy, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku oraz uczniowie naszej szkoły w liczbie stu dwudziestu oraz dwunastu nauczycieli. Po przywitaniu gości przez Panią Dyrektor Bożenę Zielińską warsztaty otworzył Pan Michał Prażak – Sekretarz Powiatu Dębickiego, znaczenie przedsięwzięcia przybliżył Pan Jerzy Pas Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie. Spotkanie prowadziła Pani Renata Zielińska Zastępca Dyrektora Szkoły.

Po wysłuchaniu prelekcji zgodnie z programem warsztatów:

Spotkanie „ II Warsztaty Edukacyjne -  Moja pierwsza praca” P. Barbary Czarnek Nadinspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy
Spotkanie „ II Warsztaty Edukacyjne -  Moja pierwsza praca” P. Doroty Kijowskiej - Głównego Specjalisty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie
Spotkanie „ II Warsztaty Edukacyjne -  Moja pierwsza praca” P Małgorzaty Gowkielewicz - Z-ca Kierownika Produkcji Firmy Prografix Sp. z o.o. w Dębicy
Spotkanie „ II Warsztaty Edukacyjne -  Moja pierwsza praca” P. Marka Gołasia - Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy
zespoły reprezentujące uczniów ze wszystkich zaproszonych szkół brały udział w quizie w zakresie wiedzy i praktyki w dziedzinie bhp, który prowadziły Pani Barbara Czarnek oraz Pani Małgorzata Bokota .

Spotkanie zakończyło rozdanie uczniom dyplomów , nagród i upominków za udział w konkursie i quizach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uczniowie otrzymali również materiały edukacyjne w zakresie prawa pracy i bezpieczeństwa pracy Państwowej Inspekcji Pracy.


Tekst: Małgorzata Bokota
Zdjęcia: Marek Grzebieluch

 „ II Warsztaty Edukacyjne -  Moja pierwsza praca”
GALERIA ZDJĘĆ


WRÓĆ