INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Rekrutacja na Zawodowe Kursy Kwalifikacyjne rozpoczęta !!!
Rekrutacja na Zawodowe Kursy Kwalifikacyjne rozpoczęta !!!
1%


Rekrutacja trwa! Nie zwlekaj! Postaw na siebie, swój rozwój i podnieś swoje kwalifikacje! Zapisz się już dziś na bezpłatny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla uzyskania dyplomu w zawodach:
Lp. Nazwa i oznaczenie kwalifikacji Nazwa i symbol zawodu Ilość semestrów Czas trwania i wymiar godzin
1. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych - B.7. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 2 395
2. Wykonywanie izolacji przemysłowych - B.10. Monter izolacji przemysłowych 712403 3 720
3. Użytkowanie obrabiarek skrawających – M.19. Operator obrabiarek skrawających722307
Technik mechanik 311504
3690

W roku szkolnym 2014/2015 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy będzie organizował kwalifikacyjne kursy zawodowe w formie zaocznej (zajęcia odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni). Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.

Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych. Kształcenie odbywa się w formie zaocznej, w soboty i niedziele w godz. od 800 do 15 00.

Wymagane dokumenty:
  • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (gimnazjum, 8-letnia szkoła podstawowa, zasadnicza, technikum, liceum);
  • podanie i kwestionariusz (pobrane w sekretariacie) ;
  • zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia wystawionego przez lekarza medycyny pracy;
  • kserokopia dowodu tożsamości.

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w godz. od 800 do 15 00.
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy
ul. Rzeszowska 78; 39-200 Dębica

Rekrutacja na kursy kwalifikacyjne prowadzona jest do wyczerpania limitu miejsc określonych przez dyrektora szkoły. Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia o dowolnym poziomie wykształcenia. Uczestnicy kursu zachowują prawo do świadczeń rentowych i innych.

Zgodnie art. 23 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe. *
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe i nie będą udostępniane innym podmiotom,
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne.WRÓĆ
ORGANIZACJE SZKOLNE
AGENDY SZKOLNE
LOSOWE ZDJĘCIE

ZdjęcieLINKI

Starostwo Powiatowe

PCEN

OKE

MEN

KO

Moodle System
Polski/Polish
Angielski/English
Niemiecki/Deutsch
page rank