INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Rekrutacja na Zawodowe Kursy Kwalifikacyjne rozpoczęta !!!
Rekrutacja na Zawodowe Kursy Kwalifikacyjne rozpoczęta !!!
1%


Rekrutacja trwa! Nie zwlekaj! Postaw na siebie, swój rozwój i podnieś swoje kwalifikacje! Zapisz się już dziś na bezpłatny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla uzyskania dyplomu w zawodach:
Lp. Nazwa i oznaczenie kwalifikacji Nazwa i symbol zawodu Ilość semestrów Czas trwania i wymiar godzin
1. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych - B.7. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 2 395
2. Wykonywanie izolacji przemysłowych - B.10. Monter izolacji przemysłowych 712403 3 720
3. Użytkowanie obrabiarek skrawających – M.19. Operator obrabiarek skrawających722307
Technik mechanik 311504
3690

W roku szkolnym 2014/2015 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy będzie organizował kwalifikacyjne kursy zawodowe w formie zaocznej (zajęcia odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni). Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.

Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych. Kształcenie odbywa się w formie zaocznej, w soboty i niedziele w godz. od 800 do 15 00.

Wymagane dokumenty:
  • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (gimnazjum, 8-letnia szkoła podstawowa, zasadnicza, technikum, liceum);
  • podanie i kwestionariusz (pobrane w sekretariacie) ;
  • zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia wystawionego przez lekarza medycyny pracy;
  • kserokopia dowodu tożsamości.

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w godz. od 800 do 15 00.
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy
ul. Rzeszowska 78; 39-200 Dębica

Rekrutacja na kursy kwalifikacyjne prowadzona jest do wyczerpania limitu miejsc określonych przez dyrektora szkoły. Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia o dowolnym poziomie wykształcenia. Uczestnicy kursu zachowują prawo do świadczeń rentowych i innych.

Zgodnie art. 23 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe. *
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe i nie będą udostępniane innym podmiotom,
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne.WRÓĆ