INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Użytkowanie obrabiarek skrawających – M.19.
Użytkowanie obrabiarek skrawających – M.19.


1. Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki
Absolwent:
1. rozróżnia obrabiarki skrawające;
2. dobiera obrabiarki skrawające do wymagań obróbki, produkcji, postaci i wielkości obrabianych przedmiotów;
3. rozróżnia rodzaje obróbki skrawaniem;
4. rozpoznaje w dokumentacji technologicznej oznaczenie sposobu ustalenia i zamocowania obrabianego przedmiotu;
5. rozpoznaje elementy ostrza narzędzia skrawającego i jego geometrię;
6. dobiera narzędzia skrawające do właściwości obrabianego materiału, rodzaju obróbki i obrabiarki;
7. dobiera wartości parametrów skrawania do zabiegów obróbki skrawaniem;
8. dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe, uwzględniając dokładność obróbki obrabianych przedmiotów;
9. uzbraja obrabiarki w uchwyty i przyrządy obróbkowe do rodzaju wykonywanych operacji oraz zgodnie z dokumentacją technologiczną.

2. Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających
Absolwent:
1. sprawdza działanie obrabiarek skrawających zgodnie z dokumentacją;
2. mocuje narzędzia skrawające w uchwytach narzędziowych;
3. ustala i mocuje przedmioty do obróbki w uchwytach i przyrządach obróbkowych;
4. nastawia parametry obróbki zgodnie z dokumentacją technologiczną;
5. uruchamia obrabiarki skrawające i steruje przebiegiem obróbki;
6. wykonuje operacje obróbki skrawaniem zgodnie z dokumentacją technologiczną:
7. rozpoznaje zjawiska wywołane oddziaływaniem ostrza narzędzia na przedmiot obrabiany;
8. dokonuje wymiany narzędzi skrawających po zakończeniu procesu obróbki lub w przerwie tego procesu;
9. prowadzi kontrolę procesu obróbki;
10. posługuje się narzędziami i przyrządami pomiarowymi;
11. wykonuje konserwację konwencjonalnych obrabiarek skrawających.

3. Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki
Absolwent:
1. rozpoznaje punkty charakterystyczne obrabiarek sterowanych numerycznie;
2. rozróżnia podprogramy i cykle obróbkowe występujące w programach obróbki i układach sterowania obrabiarek sterowanych numerycznie;
3. rozpoznaje w dokumentacji technologicznej oznaczenia i dane do nastawienia obrabiarki sterowanej numerycznie;
4. rozpoznaje znaczenie słów kluczowych w programach obróbki;
5. korzysta z kodu języka programowania do edycji programów obróbki;
6. dobiera narzędzia pomiarowe do kontroli przedmiotów po obróbce;
7. dobiera oprawki narzędziowe do ustalania i mocowania narzędzi skrawających;
8. mocuje oprawki i narzędzia skrawające w gniazdach narzędziowych lub umieszcza w magazynie narzędziowym obrabiarki sterowanej numerycznie;
9. ustala i wprowadza do sterownika obrabiarki sterowanej numerycznie wartości korekcyjne narzędzi skrawających przed uruchomieniem programu obróbki;
10. wprowadza program obróbki technologicznej do sterownika obrabiarki sterowanej numerycznie;
11. testuje programy obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie.

4. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie
Absolwent:
1. ustawia i wprowadza przesunięcie punktu zerowego;
2. ustala i mocuje przedmioty do obróbki; 3. uruchamia obrabiarki sterowane numerycznie w trybie ręcznym i automatycznym;
4. wykonuje operacje obróbki skrawaniem na obrabiarkach sterowanych numerycznie;
5. nadzoruje przebieg obróbki i reaguje na komunikaty układu sterowania obrabiarki sterowanej numerycznie;
6. dokonuje oceny stopnia zużycia ostrza narzędzia;
7. dokonuje wymiany ostrza w przypadku nadmiernego zużycia lub uszkodzenia; 8. przeprowadza korektę wyników obróbki;
9. przeprowadza kontrolę wymiarów przedmiotów po zakończeniu obróbki;
10. wykonuje konserwację obrabiarek sterowanych numerycznie.WRÓĆ