INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Wykonywanie izolacji przemysłowych - B.10.
Wykonywanie izolacji przemysłowych - B.10.


1. Wykonywanie i remont termicznych izolacji przemysłowych
Absolwent:
1. posługuje się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną izolacji termicznych dla obiektów i urządzeń przemysłowych;
2. określa wielkość i rodzaj uszkodzeń termicznych izolacji przemysłowych;
3. posługuje się narzędziami i sprzętem do wykonywania i remontowania termicznych izolacji przemysłowych;
4. korzysta z rusztowań i pomostów roboczych;
5. mocuje termiczne izolacje przemysłowe;
6. montuje płaszcze ochronne termicznych izolacji przemysłowych;
7. montuje konstrukcje wsporcze i nośne termicznych izolacji przemysłowych;
8. remontuje termiczne izolacje przemysłowe;
9. remontuje płaszcze ochronne, konstrukcje wsporcze i nośne termicznych izolacji przemysłowych;
10. ocenia jakość wykonanych robót związanych z termicznymi izolacjami przemysłowymi;
11. wykonuje przedmiar i obmiar robót związanych z termicznymi izolacjami przemysłowymi;
12. rozlicza materiały, sprzęt i robociznę związane z termicznymi izolacjami przemysłowymi.

2. Wykonywanie i remont akustycznych i przeciwdrganiowych izolacji przemysłowych
Absolwent:
1. posługuje się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną akustycznych i przeciwdrganiowych izolacji przemysłowych;
2. określa wielkość i rodzaj uszkodzeń akustycznych i przeciwdrganiowych izolacji przemysłowych;
3. posługuje się narzędziami i sprzętem do wykonywania oraz remontu akustycznych i przeciwdrganiowych izolacji przemysłowych;
4. korzysta z rusztowań i pomostów roboczych;
5. mocuje akustyczne i przeciwdrganiowe izolacje przemysłowe;
6. montuje płaszcze ochronne, konstrukcje wsporcze i nośne akustycznych i przeciwdrganiowych izolacji przemysłowych;
7. remontuje akustyczne i przeciwdrganiowe izolacje przemysłowe;
8. remontuje płaszcze ochronne, konstrukcje wsporcze i nośne akustycznych i przeciwdrganiowych izolacji przemysłowych;
9. ocenia jakość wykonywanych robót związanych z wykonywaniem i remontem akustycznych i przeciwdrganiowych izolacji przemysłowych;
10. wykonuje przedmiar i obmiar robót związanych z wykonywaniem i remontem akustycznych i przeciwdrganiowych izolacji przemysłowych;
11. rozlicza materiały, sprzęt i robociznę związane z akustycznymi i przeciwdrganiowymi izolacjami przemysłowymi.

3. Wykonywanie i remont ogniochronnych izolacji przemysłowych
Absolwent:
1. posługuje się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną ogniochronnych izolacji przemysłowych;
2. określa wielkość i rodzaj uszkodzeń ogniochronnych izolacji przemysłowych;
3. posługuje się narzędziami i sprzętem do wykonywania i remontu ogniochronnych izolacji przemysłowych oraz przestrzega zasad ich eksploatacji;
4. korzysta z rusztowań i pomostów roboczych;
5. mocuje ogniochronne izolacje przemysłowe;
6. montuje płaszcze ochronne ogniochronnych izolacji przemysłowych;
7. montuje konstrukcje wsporcze i nośne ogniochronnych izolacji przemysłowych;
8. remontuje ogniochronne izolacje przemysłowe;
9. remontuje płaszcze ochronne, konstrukcje wsporcze i nośne ogniochronnych izolacji przemysłowych;
10. ocenia jakość wykonanych robót związanych z ogniochronnymi izolacjami przemysłowymi;
11. wykonuje przedmiar i obmiar robót związanych z ogniochronnymi izolacjami przemysłowymi;
12. rozlicza materiały, sprzęt i robociznę związane z ogniochronnymi izolacjami przemysłowymi.WRÓĆ
ORGANIZACJE SZKOLNE
AGENDY SZKOLNE
LOSOWE ZDJĘCIE

ZdjęcieLINKI

Starostwo Powiatowe

PCEN

OKE

MEN

KO

Moodle System
Polski/Polish
Angielski/English
Niemiecki/Deutsch
page rank