INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Sprawozdanie z realizacji projektu „Szkoła Humanitarna”

Nazwa szkoły:    Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy

Adres:   ul. Rzeszowska 78, 39 – 200 Dębica

Koordynator: mgr inż. Renata Zielińska

Okres sprawozdawczy  - II semestr  2010/2011r.

1.     Sprawozdanie z działania Klubu Szkoły Humanitarnej

Liczba członków Klubu:  45

Z ilu klas:  5

Czy spotkania Klubu odbywają się regularnie?  Tak

Jak często?  raz w tygodniu

Proszę zaznaczyć, które działania zostały już zrealizowane przez Klub Szkoły Humanitarnej:

Działania

Tak

Nie

Opracowanie regulaminu Klubu

 

Wydanie gazetki, bloga, strony internetowej itp

 

Dystrybucja pisma „Pomagamy”

 

Stworzenie szkolnej biblioteczki z literaturą i filmami na temat kluczowych zagadnień projektu

 

Opracowanie Przewodnika Szkoły Humanitarnej  zawierającego wskazówki na temat codziennych działań na rzecz globalnej odpowiedzialności

 

Inne działania Klubu:

 1. Zorganizowanie wystawy fotograficznej pt. Kraje Globalnego Południa, dostępnej  w głównym holu szkoły.
 2. Zamieszczanie i uaktualnianie  informacji na stronie internetowej szkoły dt. projektu PAH

      http://www.mechanikdebica.edu.pl/projekty.php?body=szhum

 1. Opracowanie przewodnika Szkoły Humanitarnej w formie artykułów zamieszczanych cyklicznie w gazetce szkolnej „WTYCZKA” http://www.mechanikdebica.edu.pl/index.php?body=gazetka
 2. Przeprowadzenie na terenie szkoły akcji plakatowej pod hasłem – „ Ile kosztuje woda”
 3. Przeprowadzanie lekcji nt. celów i zadań Szkoły Humanitarnej
 4. Zorganizowanie „Światowego Dnia Wody”  w Centrum Handlowym – „Galeria Dębicka” dla społeczności miasta Dębicy (happening).
 5. Przygotowywanie pokazów strojów ekologicznych wykonanych przez naszą młodzież na Światowy Dzień Wody (występ podczas happeningu).
 6. Przygotowanie przez młodzież prezentacji multimedialnych na temat problemów

       z dostępnością wody pitnej na świecie.

 1. Opracowanie materiałów i przygotowanie przez młodzież naszej szkoły lekcji interaktywnych
  z dziećmi w przedszkolu nr 7 i szkole podstawowej nr 11 na temat problemów z dostępnością wody pitnej na świecie i sposobów oszczędzania wody w codziennym życiu.
 2. Propagowanie działalności klubu i wiedzy na tematy realizowane w ramach projektu
  w lokalnych i regionalnych mediach (gazety, telewizja kablowa, portale internetowe).

1.      Sprawozdanie z przeprowadzonych lekcji z edukacji globalnej

Proszę opisać, na jakich lekcjach odbyły się zajęcia z edukacji globalnej:

Przedmiot

Temat zajęć

Wykorzystywane materiały i źródła

Klasa

Liczba uczniów uczestniczących
w zajęciach

Godzina  Wychowawcza

Kataklizmy na świecie

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

1 N TZ

24

Godzina  Wychowawcza

Zrównoważony rozwój – warunek przetrwania cywilizacji

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

1 M TZ

24

Godzina  Wychowawcza

Każda kropla wody niesie życie

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

1R TZ

23

Godzina  Wychowawcza

Woda – dwie skrajności

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

1 J TZ

23

Godzina  Wychowawcza

Woda – dwie skrajności

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

1 A TZ

25

Godzina  Wychowawcza

Woda – dwie skrajności

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

1 B TZ

27

Godzina  Wychowawcza

Projekt: Humanitarna szkoła

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

2 R TZ

21

Godzina  Wychowawcza

Woda jako prawo człowieka

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

2 B TZ

28

Godzina  Wychowawcza

Woda jako prawo człowieka

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

2E/ BT

25

Godzina  Wychowawcza

Globalizacja- dobrodziejstwo czy problem współczesnego świata

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

2 A TZ

24

Godzina  Wychowawcza

Dostęp do wody prawem człowieka

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

2 N TZ

18

Godzina  Wychowawcza

Współzależności globalne

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

2 M TZ

20

Godzina  Wychowawcza

Woda podstawowym prawem człowieka

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

2 i TZ

28

Godzina  Wychowawcza

Dostęp do wody pitnej

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

3 M T1

24

Godzina  Wychowawcza

Czym jest edukacja globalna

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

3 N T1

18

Godzina  Wychowawcza

Woda jako prawo człowieka, a zagrożenia

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

2 J TZ

27

Godzina  Wychowawcza

Sposoby oszczędzania wody

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

3 A/E T1

28

Godzina  Wychowawcza

Odpowiedzialne podejście do konsumpcji

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

3 B T1

19

Godzina  Wychowawcza

Dostęp do wody pitnej

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

3 J T1

22

Godzina  Wychowawcza

Woda jako prawo człowieka – PAH

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

3 R T1

15

Godzina  Wychowawcza

Woda prawem każdego człowieka

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

3 I T1

20

Godzina wychowawcza

Jaki mamy wpływ na zmiany klimatu

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

2 U LO

12

Godzina wychowawcza

Bez wody ginie cywilizacja

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

1 L LP

27

Godzina wychowawcza

Czy zmiany klimatu mają wpływ na prawa człowieka?

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

1 Z LP

19

Godzina wychowawcza

Czym jest edukacja globalna?

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

2L/K LP

28

Godzina wychowawcza

Woda jako prawo człowieka

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

1 r ZSZ

32

Godzina wychowawcza

Woda jako prawo człowieka

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

1 i ZSZ

32

Godzina wychowawcza

Dostęp do wody pitnej

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

1 t/e

34

Godzina wychowawcza

Woda jako źródło życia

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

2 r ZSZ

19

Godzina wychowawcza

Woda jako prawo człowieka

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

2 i ZSZ

16

Godzina wychowawcza

Woda jako prawo człowieka

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

2 t ZSZ

29

Godzina wychowawcza

Woda jako prawo człowieka

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

2 p ZSZ

26

Godzina wychowawcza

Woda w procesach przemysłowych

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

3k/r ZSZ

22

Godzina wychowawcza

Odpowiedzialne źródła energii Woda źródłem życia na ziemii

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

3 e ZSZ

26

Godzina wychowawcza

Woda w procesach przemysłowych

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

3r ZSZ

21

Godzina wychowawcza

Woda w procesach przemysłowych

Materiały PAH, Internet, filmy edukacyjne

3 o/r ZSZ

21

 

Razem

847

2.      Sprawozdanie z realizacji projektu uczniowskiego

Klub Szkoły Humanitarnej:

 1. zakończył realizację projektu uczniowskiego

Proszę wypełnić poniższą tabelę:

Tytuł projektu

Woda źródłem życia !!!

Cele projektu

Kampanii informacyjnej na temat edukacji globalnej.

Propagowanie wśród uczniów szkoły w środowisku wiedzy na temat problemów
z dostępnością wody na świecie oraz formami pomocy.

Grupa docelowa

(np. uczniowie, rodzice, społeczność lokalna itp.)

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II.

Uczniowie zaprzyjaźnionych szkół.

Społeczność miasta.

Liczba odbiorców projektu

Nieograniczona

Liczba uczniów i uczennic realizujących projekt

45

Działania

Podsumowania działań Klubu za II semestr

Spotkania i dyskusje na temat oszczędzania wody.

Projektowanie i drukowanie ulotek oraz ich propagowanie wśród uczniów
i lokalnej społeczności.

Rozpowszechnianie wśród uczniów materiałów filmowych ze strony internetowej PAH.

Umieszczanie artykułów dotyczących problemów niedostatku wody na świecie
 w gazetce szkolnej „Wtyczka” i prasie lokalnej oraz regionalnej.

Propagowanie projektu w formie audycji przez radiowęzeł szkolny i lokalne radio
i telewizję.

Przeprowadzenie na terenie szkoły akcji plakatowej pod hasłem – „ Ile kosztuje woda”

Przeprowadzanie lekcji nt. celów i zadań Szkoły Humanitarnej oraz edukacji globalnej.

Zorganizowanie „Światowego Dnia Wody”  w Centrum Handlowym – „Galeria Dębicka” dla społeczności miasta Dębicy (happening).

Przygotowywanie pokazów strojów ekologicznych wykonanych przez naszą młodzież na Światowy Dzień Wody (występ podczas happeningu).

Przygotowanie przez młodzież prezentacji multimedialnych na temat problemów 

z dostępnością wody pitnej na świecie.

Opracowanie materiałów i przygotowanie przez młodzież naszej szkoły, lekcji
z dziećmi w przedszkolu i szkole podstawowej na temat problemów
 z dostępnością wody pitnej na świecie i sposobów oszczędzania wody
w codziennym życiu.

Propagowanie działalności klubu i wiedzy na tematy realizowane w ramach projektu w lokalnych mediach.

Harmonogram działań

Zbieranie informacji na temat globalnego problemu wody (biblioteka, strony internetowe) – cały rok

Promowanie idei szkoły Humanitarnej – cały rok szkolny 2010/2011

Rezultaty projektu

Uświadomienie społeczności szkolnej i lokalnej problemów z brakiem wody
w świecie i wpływu jednostki na poprawę sytuacji.

Uświadomienie młodzieży i społeczeństwu możliwości i sposobów oszczędzania wody w codziennych czynnościach w gospodarstwie domowym.

Zainteresowanie władz lokalnych tym problemem i uzyskanie ich przychylności
w działaniach.

3.     Co sprzyjało, a co utrudniło realizację poszczególnych elementów projektu Szkoła Humanitarna w Waszej szkole?

Proszę wypełnić tabelę:

 

Działalność Klubu Szkoły Humanitarnej

Lekcje z edukacji globalnej

Realizacja projektu uczniowskiego przez Klub Szkoły Humanitarnej

Czynniki sprzyjające

Baza techniczna szkoły.

Dostęp do Internetu.

Przychylność Dyrekcji Szkoły.
Otwartość nauczycieli.

Aktywność młodzieży.

Przychylność władz, mediów
i społeczności lokalnej

Zaangażowanie nauczycieli.

Zainteresowanie uczniów.

Szeroki dostęp do materiałów edukacyjnych.

Podejmowanie innowacji pedagogicznych.

Aktywna młodzież, chętnie włączająca się
w różne inicjatywy
w środowisku szkolnym
i lokalnym.

Współpraca z lokalnymi szkołami, organizacjami, firmami, instytucjami.

Czynniki utrudniające

Brak

Brak

Brak

Data: 08.06.2011

Sprawozdanie sporządził:

Zespół ds. Współpracy z PAHWRÓĆ