INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


„Mówię NIE uzależnieniom”

„Mówię NIE uzależnieniom”

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych Nr1 w Dębicy „SZANSA” we współpracy z pedagogami szkolnymi zrealizowało kolejne już działanie w ramach profilaktyki. Program „Mówię NIE uzależnieniom”, którego autorami byli pedagodzy szkolni, miał na celu wyposażyć młodych ludzi w wiedzę na temat niebezpieczeństw jakie niosą ze sobą uzależnienia, wyposażyć w umiejętność skutecznego odmawiania. Środki na realizację przedsięwzięcia zostały pozyskane przez Stowarzyszenie poprzez udział w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych ogłoszonym w styczniu 2009r. przez Urząd Miejski w Dębicy.

Program został zrealizowany w dniach 16. 03. 2009 – 29. 09. 2009 r. w 4 klasach technikum oraz 2 klasach Liceum Profilowanego.

Podczas spotkań poruszana była następująca tematyka:
punkt Integracja grupy – poznajemy się wzajemnie
punkt Mechanizmy uzależnień – 2 spotkania
punkt Czym jest asertywność? – 2 spotkania

Głównymi celami realizowanymi podczas warsztatów było:
punkt Integracja grupy - wzajemne poznanie się uczniów
punkt Określenie zasad prawidłowego funkcjonowania w grupie
punkt Zapoznanie z etapami wchodzenia w uzależnienie, przyczynami i skutkami uzależnień
punkt Zapoznanie z pojęciem asertywności


Realizacja projektu: Marzena Pietrucha – pedagog
Wiesław Przybysz – pedagog
Małgorzata Susz – pedagog
Koordynacja projektu: Renata Zielińska - wicedyrektorWRÓĆ