INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


„Prowadzenie dyskusyjnego klubu filmowego propagującego dorobek <br> i twórczość Jana Pawła II”
„Prowadzenie dyskusyjnego klubu filmowego propagującego dorobek i twórczość Jana Pawła II”

1. Nazwa i cel zadania

Projekt noszący tytuł „Prowadzenie dyskusyjnego klubu filmowego propagującego dorobek i twórczość Jana Pawła II” został zrealizowany przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSZ Nr1 w Dębicy „SZANSA” w okresie od 22.10.2007r do 31.12.2007r.
Stowarzyszenie opracowało wniosek i zgłosiło go do otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Urząd Miejski w Dębicy. Zadanie uzyskało akceptację komisji oceniającej i dofinansowanie z budżetu miasta.

Organizator projektu przyjął do realizacji 4 główne cele:
 • Zapoznanie uczniów z nauczaniem Patrona w kontekście homilii wygłoszonych w naszym regionie;
 • Jan Paweł II jako Artysta - Mistrz --- Karol Wojtyła poeta, aktor, filozof;
 • Pokazanie uczniom, że film jest dziełem synkretycznym;
 • Kształtowanie umiejętności dyskutowania, argumentowania, przekonywania, puentowania w określonej sytuacji i w systemie wartości.

2. Opis zadania

W dniu 6 kwietnia 2006 r. w I rocznicę śmierci Jana Pawła II Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy otrzymał imię Jana Pawła II. Jednym z elementów uroczystości było poświęcenie i oddanie społeczności szkolnej Izby Pamięci Jana Pawła II. Od tego momentu w Izbie około 16 –tego każdego miesiąca odbywają się spotkania z cyklu: „Spotkania z Janem Pawłem II” poświęcone spuściźnie życia Wielkiego Papieża Polaka. Pomysł ich organizacji zrodził się z potrzeby serca uczniów i wychowawców szkoły, a tematyka jest spontanicznie dobierana w zależności od sugestii młodzieży. Do tej pory odbyło się wiele takich spotkań. Za każdym razem przygotowywała je inna klasa, a uczestniczyło każdorazowo 50 – 70 uczniów z dwóch, trzech klas.
W izbie gromadzone są pamiątki poświęcone życiu i działalności Papieża Polaka, w tym również materiały multimedialne, które postanowiono udostępnić i zaprezentować młodzieży na spotkaniach Dyskusyjnego Klubu Filmowego (DKF) Realizacja tego zadania wymagała zakupienia rzutnika multimedialnego.

W ramach projektu do końca roku kalendarzowego 2007 zrealizowano zgodnie z harmonogramem 4 takie spotkania (co 2 tygodnie).

Harmonogram
Kolejność spotkań
Temat spotkania
Termin spotkania
Liczba spotkań
w tygodniu
Liczba adresatów
(uczniów)
I
JP II „Człowiek przeznaczenia"
4 tydzień października
1
50
II
JP II w Tarnowie, w Dębicy i w Zawadzie
2 tydzień listopada
1
50
III
Artyści polscy Janowi Pawłowi II w hołdzie
4 tydzień listopada
1
50
IV
Papież Nadziei JP II na Podkarpaciu
2 tydzień grudnia
1
50
Ogółem
-------------------------------------------
październik –grudzień
4
200

3. Rezultaty realizacji zadania.

Rezultaty projektu objęły około 200-tu uczniów naszej szkoły, którzy pogłębili swoją wiedzę oraz nabyli umiejętność świadomego odbioru dzieła filmowego. Izba Pamięci stała się miejscem budowania żywego pomnika „Pokolenia JP II”.

4. Realizatorzy projektu.

Realizatorami zadania byli nauczyciele pracujący w ZSZ Nr1 im. Jana Pawła II w Dębicy, którzy społecznie przepracowali wiele godzin na rzecz projektu. Dzięki ich pracy i zaangażowaniu możliwe było pozyskanie dotacji i zakup rzutnika multimedialnego. Są to:

 • Bieszczad Ryszard
 • Ciurkot Małgorzata
 • Golemo Krystyna
 • Jasińska Małgorzata
 • Kowalska Grażyna
 • Kula Jerzy
 • Muter Jolanta
 • Reguła Ewa
 • Waśko Grażyna
 • Wielgosz Irena
 • Wielgosz Ryszard
 • Zielińska Renata – koordynator projektu


Opracowanie: Renata Zielińska
w-ce prezes Stowarzyszenia „SZANSAWRÓĆ