INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Innowacja pedagogiczna
Innowacja pedagogiczna
„Nikt nie ma prawa być szczęśliwym
w oderwaniu od innych”

W roku szkolnym 2006/2007 nauczyciele ZSZ Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy nawiązali współpracę z I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego w Mielcu. Wspólnie z nauczycielami tej szkoły opracowano i wdrożono innowację pedagogiczną pod nazwą „Patronat nad szkołą w Afryce”. Dokumentacja dotycząca innowacji została zarejestrowana w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, pod numerem WNP/Z. 403/2/07, jako innowacja pedagogiczna o nazwie:
„Nikt nie ma prawa być szczęśliwym w oderwaniu od innych”.

To nowe wyzwanie, jakie podjęto w naszych szkołach pozwala uczyć i wychowywać młodzież w nowym wymiarze w zetknięciu z inną niż tylko europejską rzeczywistością. Zdobyta wiedza na temat krajów Afryki w bezpośrednim kontakcie z uczniami Instytutu Rutshuru w Demokratycznej Republice Konga, wnosi nową jakość w wychowanie. Pokazuje prawdziwe oblicze współczesnego świata i uwrażliwia na problemy krajów najbiedniejszych. Działania te, to szansa na wychowanie i wykształcenie młodego człowieka, który będzie się czuł nie tylko obywatelem Europy, ale i Świata, umiejącego patrzeć na jego problemy w skali globalnej.


Z dniem 1.09.2007 rozpoczęto wprowadzanie programu innowacji pedagogicznej w obu szkołach. W naszej placówce innowacją zostały objęte pierwsze klasy technikum: I”O”TZ, I”N”TZ, I”R”TZ, I”B”TZ.

W ramach innowacji organizowane są:
  • Kwesty- starając się zbierać fundusze od ludzi dobrej woli,

  • Kiermasze- okazyjnie wykonując ozdoby i kartki świąteczne, które rozprowadzamy za dobrowolną opłatą w szkole, na wywiadówkach, imprezach szkolnych. Są to między innymi kartki bożonarodzeniowe, wielkanocne i walentynkowe, figurki gipsowe, samodzielnie pieczone pierniczki. Ponadto kabaret szkolny „Nic ciekawego” przekazał na ten cel również nagrody, które otrzymał za swoje występy.

  • Poszukiwanie sponsorów- za pomocą firmy Multimedia Polska mogliśmy zakupić długopisy i koszulki dla naszych przyjaciół z Rutshuru a firma drukarska udzieliła nam rabatu na nadruk na koszulkach. Inna firma wydrukowała dla nas kalendarz, który sama zaprojektowałam. Ciągle szukamy firm i instytucji, które mogłyby wraz z nami wspierać afrykańską szkołę.

  • Integracja- wymieniamy się doświadczeniami w realizowaniu innowacji podczas spotkań naszych szkół, które są uatrakcyjniane w postaci imprez sportowych, meczy siatkówki i unihokeja. Organizujemy wycieczki integrujące dla młodzieży obu szkół np. w okolice Krosna i Bóbrki, zwiedzanie dworku i muzeum Marii Konopnickiej w Zarnówce, muzeum misyjne w Krośnie. Wycieczka do Krakowa.

  • Spotkania z ciekawymi ludźmi- zorganizowaliśmy spotkanie młodzieży z misjonarzami ze środkowej Afryki, Ojcem Pascalem –byłym mieszkańcem Kongo, motocyklistą rajdowym Jackiem Czachorem, który ufundował skuter dla sióstr Pallotynek z Instytutu Rutshuru, dyrektorem stowarzyszenia Miva Polska ks. Marianem Midurą, Siostrą Pallotynką Grażyną Wojnowską, która opiekuje się młodzieżą w Instytucie Rutshuru i jest z nami w stałym kontakcie.

  • Wychowujemy- realizując Innowację Programowo-Metodyczną, której podstawą stała się kwestia Patronatu nad Instytutem Rutshuru w Demokratycznej Republice Kongo. Obejmuje ona następujące przedmioty: Technologie informacyjną, historię, wiedzę o społeczeństwie, religię, geografię, język polski, przedsiębiorczość, język angielski. Istotą zajęć jest eksponowanie wiedzy dotyczącej Krajów Trzeciego Świata, podpowiadanie uczniom argumentów, które wzmocnią i potwierdzą głęboki sens charytatywnej działalności, uwrażliwią młodych ludzi na globalne problemy, dadzą im możliwość wartościowego wykorzystania czasu, talentu i umiejętności.

  • Wystawy- zorganizowaliśmy wystawę fotografii „Adopcja serca” w Domu Kultury w Mielcu oraz w ZSZ NR 1 w Dębicy. Przybliżając w ten sposób całej naszej społeczności życie sierot w Afryce.

  • Publikacje- efekty naszej pracy są opublikowane na stronie internetowej www.rutshuru.yoyo.pl

Młodzież bardzo otworzyła się na współpracą z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu. Wspólnie nawiązali kontakt listowny z uczniami z Rutshuru, wymieniając się informacjami na temat obyczajów i życia w innej kulturze. Poszerzyli swoją wiedzę o Krajach Trzeciego Świata, uwrażliwili się na krzywdę innych ludzi. Żywo zainteresowali się losem swoich rówieśników w Instytucie Rutshuru. Z wielkim zaangażowaniem włączają się do wszelkich akcji realizowanych w ramach pomocy najuboższym.

To jakże oryginalne wyzwanie, jakie podjęliśmy w naszych szkołach pozwala uczyć i wychowywać młodzież w nowym wymiarze w zetknięciu z inną rzeczywistością. Zdobyta wiedza na temat krajów środkowej Afryki wnosi nową jakość w wychowanie. Pokazuje prawdziwe oblicze współczesnego świata i uwrażliwia młodzież na problemy najbiedniejszych.


Opracowała Joanna Doroba


WRÓĆ