INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


VI szkolnego konkursu o Janie Pawle II
Jan Paweł II „Pozwólcie, by Chrystus królował w Waszych sercach, by Wam pomagał coraz lepiej rozumieć samych siebie i panować nad sobą, by Was umacniał w cnotach, by Was przede wszystkim napełniał swoją miłością, by Was prowadził drogą, która wiedzie do stanu człowieka doskonałego. Nie bójcie się być świętymi”.

Jan Paweł II, Przemówienie podczas Światowego dnia młodzieży w Santiago de Compostela, 1989r.

REGULAMIN
VI szkolnego konkursu wiedzy o Janie Pawle II

1. Cel konkursu:

punkt - zapoznanie się z odwagą świętości ogromnej rzeszy Sług Bożych wyniesionych do chwały ołtarzy przez Jana Pawła II,
punkt - ukazanie sensu odważnego dążenia Jana Pawła II do świętości osobistej,
punkt - wezwanie do świętości na co dzień.

2. Temat konkursu:

„ Jan Paweł II – Odwaga świętości”

3. Formy:

punkt - prezentacja Power Point, film
punkt - prezentacja indywidualna – poezja, proza, piosenka
punkt - plakat

4. Ocenie podlegać będzie:

punkt - głębia interpretacji nauczania Jana Pawła II
punkt - powiązanie prezentacji z tematem konkursu
punkt - kultura przekazu.

Prace należy składać do Pani Dyrektor Renaty Zielińskiej.

Termin składania prac: 11 marca 2011r.

NAGRODY: Wyróżnione zostaną najlepsze prace w danej kategorii. Przewidziano cenne nagrody za najlepsze prace konkursowe.

NAGRODA GŁÓWNA – PIELGRZYMKA DO RZYMU !!!

WRÓĆ
ORGANIZACJE SZKOLNE
AGENDY SZKOLNE
LOSOWE ZDJĘCIE

ZdjęcieLINKI

Starostwo Powiatowe

PCEN

OKE

MEN

KO

Moodle System
Polski/Polish
Angielski/English
Niemiecki/Deutsch
page rank