INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


logo
logo

Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy, pedagodzy szkolni i koordynatorzy Szkolnego Zespołu Promocji Zdrowia zapraszają pięciu przedstawicieli klas trzecich gimnazjum wraz z opiekunem na VII Sympozjum „Czy wiem, kim chcę być?”

Sympozjum odbędzie się w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy 21 marca 2012 roku o godz. 1000 w Świetlicy Szkolnej.

Prosimy o uzupełnienie i odesłanie karty uczestnictwa w terminie do 02 III 2012 roku z dopiskiem VII sympozjum „Czy wiem, kim chcę być?” na adres szkoły.

Do pobrania formularz zgłoszeniowy.|KARTA UCZESTNICTWA|

Celem sympozjum jest:
logo  preorientacja zawodowa
logo  poznanie przez uczniów swoich słabych i mocnych stron
logo  rozwijanie twórczego myślenia
logo  wzmacnianie motywacji poznawczej

Program VII Sympozjum „Czy wiem, kim chcę być?”
1000 - 1030 sesja wprowadzająca - otwarcie spotkania, przedstawienie programu, sprawy Organizacyjne
1030 – 1050 prelekcja zaproszonego gościa
1100 – 1230 zajęcia warsztatowe w grupach na temat „Czy wiem, kim chcę być?”
1230 – 1245 sesja plakatowa – podsumowanie pracy w grupach
1245 Dyskusja. Ewaluacja i zakończenie sympozjum.