INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Międzyszkolny konkurs Doświadczalny z Fizyki

Pomysłowy Dobromir 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
2. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

I ETAP
Uczniowie chętni do wzięcia udziału w konkursie piszą pracę w zespole dwuosobowym, opisując trzy dowolne doświadczenia z fizyki, w których wykorzystuje się tylko przedmioty codziennego użytku lub zbudują i opiszą urządzenie, które również będzie złożone z części wykorzystywanych na co dzień. Nie można stosować żadnych urządzeń laboratoryjnych. Każde doświadczenie należy sprawdzić, czy jest bezpieczne do wykonania w pracowni fizycznej.
Pracę opisujemy na papierze formatu A4 z uwzględnieniem tematów doświadczeń, celów, przyrządów wykorzystanych w doświadczeniach, przebiegu doświadczeń, wyników i wniosków. Jeśli uczniowie opisują urządzenie, które sami wykonali to należy uwzględnić jego budowę i zasadę działania. Do prac pisemnych należy dołączyć kartę zgłoszeniową (wg załączonego wzoru). Prace należy przesłać na adres Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy (ul. Rzeszowska 78, 39-200 Dębica)lub e-mail: katarzynamadej@wp.pl do 30 października 2009 roku z dopiskiem „konkurs doświadczalny z fizyki”. Prace oceniane będą w skali punktowej opracowanej przez Komisję Konkursową według następujących kryteriów:

  • umiejętność uszczegółowienia tematu;
  • atrakcyjność i oryginalność wybranego eksperymentu (pokazu), wykonanego przyrządu;
  • poprawność formalna i merytoryczna pracy.
Następnie zostaną wybrani finaliści o najwyższej liczbie punktów, którzy wezmą udział w II etapie konkursu. Zostaną oni poinformowani o tym fakcie do 10 listopada 2009 r.

II ETAP
Finaliści wezmą udział w II części konkursu, która odbędzie się w ZSZ Nr 1 w Dębicy w pierwszym tygodniu grudnia br. Uczniowie będą prezentować wszystkie trzy doświadczenia przedstawione przez siebie w pracy pisemnej z I etapu. Zespół będzie miał 15 minut na swoją prezentację, która zostanie oceniona przez Komisję Konkursową w skali punktowej według następujących kryteriów:
  • umiejętność prezentacji
  • atrakcyjność i oryginalność doświadczenia
  • wykonanie pokazu (eksperymentu)
  • poprawność merytoryczna
Przewiduje się przyznanie nagród, wyróżnień i dyplomów dla uczniów biorących udział w finale. Dyplomy otrzymają również opiekunowie finalistów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ORGANIZACJE SZKOLNE
AGENDY SZKOLNE
LOSOWE ZDJĘCIE

ZdjęcieLINKI

Starostwo Powiatowe

PCEN

OKE

MEN

KO

Moodle System
Polski/Polish
Angielski/English
Niemiecki/Deutsch
page rank