INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Międzynarodowy konkurs technologii informacji pod hasłem: "Prozdrowotne środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe Podkarpacia"

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań młodzieży szkolnej tematyką ochrony zdrowia, środowiska i kształtowania postaw ekologicznych przy wykorzystaniu fotografii cyfrowej, grafiki komputerowej i technik multimedialnych w odzwierciedlaniu piękna krajobrazu naturalnego, promocji regionu i zdrowego stylu życia, rozwoju niekonwencjonalnych źródeł energii, a także dziedzictwa kulturowego - zabytkowych zespołów urbanistycznych, architektury i sztuki.

Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.

2. Każdy uczestnik może nadesłać lub złożyć w zapisie cyfrowym wraz z wypełnioną KARTĄ ZGŁOSZENIA (do pobrania ze strony www.wsiz.edu.pl) prace, tylko z jednej dowolnie wybranej dziedziny:

-grafiki i fotografii komputerowej - 5 prac (opis nazwy miejscowości z fotografii, rozmiar zdjęcia min. 800x600 pikseli)
-klipy Video- animacja komputerowa -film min. 5 minutowy, pokaz,
-programowania witryn WWW -witryna z 5 zakładkami.
-reportaż multimedialny -czas emisji max. 10 min.

Uczestnicy wykonują samodzielnie prace w domu lub w szkole, przez swoje dzieła promując m.in. ciekawe zabytki i przedsięwzięcia w swoim otoczeniu z zakresu ochrony środowiska oraz działania związane ze: Światowym Dniem Zdrowia -7 kwietnia, Dniem Ziemi -22 kwietnia, Światowym Dniem bez Papierosa -31 maja, inne osiągnięcia i prace z tego zakresu. Autorzy mogą korzystać z wszelkiej pomocy opiekunów, nie prowadzącej jednak do bezpośredniego rozwiązania zadania.

3. W wyznaczonym terminie uczestnik przesyła nośnik cyfrowy (krążek CD) z pracami z dopiskiem na kopercie "Konkurs" na adres:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu Ul. J Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl

Termin składania prac (data stempla pocztowego) - 20 MAJA 2009 r.

Finał konkursu - 5 CZERWCA 2009 r. w Światowym Dniu Ochrony Środowiska
Szczegóły www.wsiz.edu.pl

Opiekun: Joanna Doroba

WRÓĆ

ORGANIZACJE SZKOLNE
AGENDY SZKOLNE
LOSOWE ZDJĘCIE

ZdjęcieLINKI

Starostwo Powiatowe

PCEN

OKE

MEN

KO

Moodle System
Polski/Polish
Angielski/English
Niemiecki/Deutsch
page rank