INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU:

REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU:

„Deutsche Dichter und Schriftsteller in der Literatur“

„Niemieccy poeci i pisarze w literaturze

 

 

1.      Nauczyciele przygotowujący konkurs :

·        Barbara Stawarz – nauczyciel języka niemieckiego,

·        Marzena Rzucidło- nauczyciel języka polskiego.

2.      Cel konkursu:

·        propagowanie wiedzy na temat literatury krajów niemieckojęzycznych w korelacji z językiem polskim i umiejętnościami informatycznymi uczniów.

  1. Warunki uczestnictwa:
  • zebranie informacji na temat poetów i pisarzy niemieckojęzycznych ( biografia i twórczość poparte zdjęciami),
  • zaprezentowanie wyników swojej pracy w jednej z dowolnych form plastycznych np., plakat, album  lub przygotowanie prezentacji multimedialnej. Przygotowana praca powinna być dwujęzyczna ( część w języku polskim, a część w języku niemieckim),
  • konkurs jest skierowany do uczniów wszystkich klas,
  • w konkursie mogą brać udział uczniowie pracujący samodzielnie lub w parach,
  • praca zgłoszona na konkurs powinna zawierać następujące dane uczestnika: imię, nazwisko, klasa, wiek.
  1. Prace konkursowe uczniowie oddają osobiście nauczycielom odpowiedzialnym za przeprowadzenie konkursu w terminie do 3 kwietnia 2009r.
  2. Oceny prac dokonuje komisja składająca się z nauczycieli organizujących konkurs pod nadzorem Dyrekcji szkoły.
  3. Ocenie poddane zostaną : pomysłowość, staranność wykonania, technika, poprawność językowa.
  4. Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody książkowe.

 

 


WRÓĆ

ORGANIZACJE SZKOLNE
AGENDY SZKOLNE
LOSOWE ZDJĘCIE

ZdjęcieLINKI

Starostwo Powiatowe

PCEN

OKE

MEN

KO

Moodle System
Polski/Polish
Angielski/English
Niemiecki/Deutsch
page rank