INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Program Szkolnej Akademii Sieciowej CISCO

Szkolna Akademia Sieciowa CISCO


Firma CISCO SYSTEMS została utworzona w 1984 r. przez grupę informatyków Uniwersytetu Stanforda w Kaliforni, poszukujących prostej metody łączenia różnych systemów komputerowych. Obecnie Cisco jest międzynarodowym koncernem zatrudniającym ponad 34 000 pracowników w 75 państwach. W 1997 r. Cisco Systems uruchomiła Program Akademii Sieci Komputerowych Cisco (Cisco Networking Academy Program – CNAP), który w Polsce realizowany jest od 2000 r. we współpracy z ponadgimnazjalnymi szkołami średnimi oraz szkołami wyższymi.

Coraz silniejsza konkurencja na rynku pracy oraz duże bezrobocie sprawiają, że znalezienie dobrej i dobrze płatnej pracy staje się kłopotliwe i niekiedy bardzo trudne. Uczniowie i studenci często mają problem z nabyciem doświadczenia w pracy z nowoczesnym sprzętem, oprogramowaniem oraz posługiwaniem się nowymi technologiami. Wynika to najczęściej z braku infrastruktury dydaktyczno-technicznej szkół i uczelni wyższych.

Uczestnictwo w szkoleniach Cisco to również wymierne korzyści dla pracodawców, które przekładają się m.in. na szybki rozwój firmy oraz obniżenie kosztów poprzez implementacje nowoczesnych technologii. Programy szkoleń zostały tak skonstruowane, aby w jak najlepszy sposób odpowiedzieć na potrzeby i wymagania nowoczesnej firmy.

Program akademii rozwija się dynamicznie na całym świecie. W ponad 150 krajach wiedzę w ramach akademii zdobywa obecnie około 600 000 uczniów i studentów a ponad 2 500 000 osób ukończyło już szkolenia akademii. Sprawiło to, że marka Akademii Sieciowej jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych na światowym rynku edukacyjnym.

Program Akademii Sieciowej oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z wielu dziedzin informatyki. Udostępniane bezpłatnie przez akademię materiały szkoleniowe w języku polskim odzwierciedlają bieżące trendy w metodyce kształcenia. Wiedza jest przekazywana przez stosowanie różnych technik nauczania. Obok klasycznych form zajęć jak prezentacje czy zajęcia laboratoryjne udostępniany cały zestaw środków i narzędzi internetowo-multimedialnych do samodzielnego zdobywania wiedzy przez uczniów.

Program Akademii Sieciowej jest stale i na bieżąco aktualizowany. Chodzi o to, aby uczestnicy kursów uzyskiwali wiedzę odpowiadającą aktualnemu stanowi techniki. Jednocześnie program zakłada stałe kontakty pomiędzy Cisco i akademiami prowadzącymi zajęcia kursowe. Taka dwustronna komunikacja pozwala na uaktualnianie programu w zależności od potrzeb odbiorców i wymagań rynku pracy. Materiały dydaktyczne zawierają pełny opis teoretyczny ilustrowany licznymi przykładami (m. in. także w formie prezentacji video). Przekazywany program jest podzielony na lekcje. Każdy z uczestników kursów może na bieżąco kontrolować swoje postępy przez wykonywanie testów sprawdzających.

Program Akademii Sieciowej realizuje w praktyce hasło nauczania internetowego (e-nauczanie). Centralny serwer edukacyjny (http://cisco.netacad.net) udostępnia akademiom pełny zestaw materiałów dydaktycznych oraz narzędzi do zarządzania wszystkimi aspektami programu. Dodatkowo serwer umożliwia bieżące testowanie nabytej wiedzy, śledzenie postępów nauczania oraz utrzymywanie odpowiedniej jakości kształcenia.

Szkolenie "IT Essentials I: PC Hardware and Software" przygotowuje do uzyskania certyfikatu "CompTIA's A +" i stanowi podstawę rozwoju przyszłej kariery zawodowej.

PROGRAM

- Podstawy technologii informacyjnej
- Jak działa komputer
- Procedura startowa
- Komponenty sieci
- Montaż komputera
- Instalacja stacji dyskietek, dysku twardego, CD-ROM, DVD
- Instalacja kary graficznej, muzycznej, sieciowej
- Uruchomienie systemu poraz pierwszy
- Zarządzanie pamięcią komputera
- Podstawy systemu operacyjnego
- System operacyjny Windows 95/NT/2000/XP
- Możliwości multimedialne komputera
- Podstawy zawansowanego sprzętu oraz serwery
- Konfiguracja sprzętowa RAID
- Podstawy pracy w sieci
- Drukarki i drukowanie
- Wykrywanie i usuwanie usterek sprzętowych w komputerze
- Wykrywanie i usuwanie usterek programowych
- Problemy pliku rejestru w systemach Windows 9x/2000/XP
- Kopie zapasowe i odzysk danych

WRÓĆ