INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy-zjazd 
II ZJAZD SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS10 czerwca 2008 roku członkowie Szkolnego Koła Caritas działającego przy ZSZ Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy pod opieką p. Barbary Stawarz wzięli udział w II Zjeździe Kół Caritas w Nowym Sączu. Młodzi ludzie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych spotkali się tam na wspólnej modlitwie i zabawie.
Na spotkanie dotarli przedstawiciele 50 kół z 73 istniejących. Ponad tysiąc wolontariuszy dziękowało Panu Jezusowi w Bazylice nowosądeckiej za wszelkie dobro dokonane w mijającym roku szkolnym i modliło się w intencji podopiecznych Szkolnych Kół oraz wszystkich darczyńców. Liturgii Mszy Świętej przewodniczył ks. bp Wiesław Lechowicz. W kazaniu ukazał on trzy obrazy przeplatające się w życiu człowieka, a szczególnie wolontariusza SKC. Najpierw Caritas, jako oblicze Chrystusa, która tak, jak obraz z nowosądeckiej Góry Tabor ukazuje miłość Chrystusa obecnego w dziełach SKC. Drugi - to obraz Elizeusza, którym opiekuje się Bóg, a trzeci - to postawa patronki SKC, bł. Karoliny, wykonującej proste, codzienne czynności i posługi, za które nazywano ją „Aniołem”.

Po modlitwie zgromadzoni uczestnicy spotkania udali się na płytę nowosądeckiego rynku, gdzie odbyło się spotkanie z prezydentem miasta, p. Ryszardem Nowakiem. Po ciepłych słowach pana prezydenta i wysłuchaniu historii miasta wszyscy zrobili sobie wspólne zdjęcie upamiętniające II Zjazd SKC.
Kolejnym punktem Zjazdu było zwiedzanie Muzeum Skansenowskiego. Pracownicy skansenu, na czele z p. Ryszardem Ślusarczykiem, dyrektorem muzeum, ukazali wolontariuszom w niezwykle interesujący sposób skarby tego miejsca.
Następnie na stadionie obok Miasteczka Galicyjskiego miał miejsce ostatni, radosny punkt programu: występ zespołu "Promyczki Dobra" z Nowego Sącza, przeplatany zabawami prowadzonymi przez wodzirejów z Brzeska - Mariusza i Lillę. Aby nikomu nie zabrakło sił serwowano pyszne kiełbaski z grilla, chleb i wodę mineralną. Dopełnieniem „uczty” były lody "Koral". Późnym popołudniem uśmiechnięci młodzi uczestnicy spotkania rozjechali się do domów, aby z jeszcze większym zaangażowaniem podejmować zadania statutowe w Szkolnych Kołach Caritas.


Opracowała Barbara Stawarz
WRÓĆ