INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy-zjazd
Pierwszy Zjazd Szkolnych Kół Caritas
Dnia 11 czerwca 2007 r. w Zabawie miał miejsce Pierwszy Zjazd Szkolnych Kół Caritas, w którym wzięło udział blisko 1000 osób – dziewcząt i chłopców ze Szkolnych Kół Caritas Diecezji Tarnowskiej. Również nasza szkoła była reprezentowana na tym spotkaniu przez asystenta kościelnego - księdza Stanisława Kołodzieja, opiekuna SKC - panią Barbarę Stawarz oraz przedstawicielki Koła - uczennice: Angelikę Puchacz, Martę Krupę i Joannę Chajec. Organizatorem spotkania był ks. Ryszard Podstołowicz - zastępca Dyrektora Caritasu.Przedstawiciele 40 istniejących w naszej diecezji Kół spotkali się przy domu rodzinnym bł. Karoliny, aby po jego zwiedzeniu udać się na Drogę Krzyżową szlakiem jej męczeństwa.
Decyzję o ustanowienie bł. Karoliny patronką szkolnych kół Caritas podjął biskup tarnowski Wiktor Skworc. Jednocześnie wyznaczył sanktuarium w Zabawie miejscem spotkań działaczy kół. Zdaniem biskupa Skworca, przykład "świętego życia Karoliny" przemawia do młodzieży, ale też do osób starszych, dostrzegających w niej przykład godny do naśladowania. Postawienie dzieciom i młodzieży jako wzoru do naśladowania takiej patronki ma umożliwić jeszcze skuteczniejsze realizowanie działań charytatywnych.

Karolina Kózkówna urodziła się 2 sierpnia 1898 r. w Wał Rudzie na terenie parafii Zabawa. Podczas I wojny światowej, 18 listopada 1914 r. zginęła z rąk rosyjskiego żołnierza, który usiłował ją zgwałcić. W 1965 r. rozpoczął się jej proces beatyfikacyjny, zakończony wyniesieniem Karoliny na ołtarze przez Jana Pawła II w 1987 r. w Tarnowie. Od dnia beatyfikacji jej kult nieustannie się rozszerza. Świadczą o tym podziękowania za łaski otrzymane przez wstawiennictwo bł. Karoliny, szczególnie za uzdrowienia z chorób, rozwijający się ruch pielgrzymkowy do grobu błogosławionej w Zabawie, cenne inicjatywy duszpasterskie, kościoły i kaplice pod jej wezwaniem, a także coraz liczniejsze prośby o relikwie, kierowane z różnych stron Polski.

Po powrocie do Zabawy wszyscy uczestnicy zjazdu wzięli udział we Mszy św. koncelebrowanej przez ponad 30 księży – asystentów SKC na ołtarzu polowym. Liturgii przewodniczył Dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej, ks. Antoni Mikrut, a Słowo Boże wygłosił ks. Leszek Rojowski, założyciel pierwszych Szkolnych Kół Caritas. W kazaniu ukazał on postać bł. Karoliny jako tej, która zawsze służyła pomocą innym i chętnie dzieliła się zarówno dobrami materialnymi, jak i swoim czasem czy dobrym słowem.


Na zakończenie Mszy św. ks. Dyrektor wręczył legitymację Honorowego Członka SKC z numerem 2 ks. Leszkowi Rojowskiemu oraz legitymacje członkowskie zarządom tych kół, które jeszcze nie miały oficjalnej inauguracji swojej działalności. Wszystkie Koła otrzymały także pamiątkowe obrazki Błogosławionej Karoliny – duże dla każdego koła i małe dla wszystkich jego członków oraz obrazki dla chorych w parafiach.
Podsumowaniem tej części spotkania było uwspółcześnione przedstawienie „Dziewczynka z zapałkami”, w wykonaniu SKC z Malinia (parafia Chorzelów).

Po Mszy św. wszyscy otrzymali skromny poczęstunek i zaczął się czas zabawy i radosnego przeżywania wspólnoty. Pokazy udzielania pierwszej pomocy i akcji ratunkowych w wykonaniu Służby Maltańskiej z Tarnowa i strażaków z OSP w Zabawie, tańce i śpiewy prowadzone przez profesjonalnych wodzirejów, zabawy na dmuchanej zjeżdżalni i trampolinie – to atrakcje, które nie pozwoliły nikomu się nudzić.

Pierwszy Zjazd swoją obecnością zaszczycił również ks. Biskup Wiktor Skworc, który spotkał się z kapłanami – asystentami SKC, a później z jego uczestnikami. W serdecznych i ciepłych słowach podziękował dzieciom i młodzieży za zaangażowanie oraz wyraził nadzieję, że są oni przyszłością Caritas w naszej diecezji. Wielka radość towarzyszyła zebranym, gdy ks. Biskup odbierał legitymację z numerem 1, stając się członkiem SKC. Na zakończenie spotkania Pasterz naszej diecezji udzielił wszystkim błogosławieństwa i życzył, aby nikomu i nigdy nie zabrakło tego ogromnego entuzjazmu w dalszej działalności na polu charytatywnym.Zakończenie całego spotkania to przepiękny koncert ewangelizacyjny, w wykonaniu zespołu „Testimonium”. Uśmiechnięci i obdarowani na drogę lodami, młodzi uczestnicy spotkania rozjechali się do domów, aby z jeszcze większym zaangażowaniem podejmować zadania statutowe w Szkolnych Kołach Caritas.


Szkolne Koła Caritas to okno na świat,
przez które mamy widzieć nie siebie, ale drugiego człowieka.oprac. Barbara Stawarz


WRÓĆ