INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy-zjazd
Pierwszy Zjazd Szkolnych Kół Caritas
Dnia 11 czerwca 2007 r. w Zabawie miał miejsce Pierwszy Zjazd Szkolnych Kół Caritas, w którym wzięło udział blisko 1000 osób – dziewcząt i chłopców ze Szkolnych Kół Caritas Diecezji Tarnowskiej. Również nasza szkoła była reprezentowana na tym spotkaniu przez asystenta kościelnego - księdza Stanisława Kołodzieja, opiekuna SKC - panią Barbarę Stawarz oraz przedstawicielki Koła - uczennice: Angelikę Puchacz, Martę Krupę i Joannę Chajec. Organizatorem spotkania był ks. Ryszard Podstołowicz - zastępca Dyrektora Caritasu.Przedstawiciele 40 istniejących w naszej diecezji Kół spotkali się przy domu rodzinnym bł. Karoliny, aby po jego zwiedzeniu udać się na Drogę Krzyżową szlakiem jej męczeństwa.
Decyzję o ustanowienie bł. Karoliny patronką szkolnych kół Caritas podjął biskup tarnowski Wiktor Skworc. Jednocześnie wyznaczył sanktuarium w Zabawie miejscem spotkań działaczy kół. Zdaniem biskupa Skworca, przykład "świętego życia Karoliny" przemawia do młodzieży, ale też do osób starszych, dostrzegających w niej przykład godny do naśladowania. Postawienie dzieciom i młodzieży jako wzoru do naśladowania takiej patronki ma umożliwić jeszcze skuteczniejsze realizowanie działań charytatywnych.

Karolina Kózkówna urodziła się 2 sierpnia 1898 r. w Wał Rudzie na terenie parafii Zabawa. Podczas I wojny światowej, 18 listopada 1914 r. zginęła z rąk rosyjskiego żołnierza, który usiłował ją zgwałcić. W 1965 r. rozpoczął się jej proces beatyfikacyjny, zakończony wyniesieniem Karoliny na ołtarze przez Jana Pawła II w 1987 r. w Tarnowie. Od dnia beatyfikacji jej kult nieustannie się rozszerza. Świadczą o tym podziękowania za łaski otrzymane przez wstawiennictwo bł. Karoliny, szczególnie za uzdrowienia z chorób, rozwijający się ruch pielgrzymkowy do grobu błogosławionej w Zabawie, cenne inicjatywy duszpasterskie, kościoły i kaplice pod jej wezwaniem, a także coraz liczniejsze prośby o relikwie, kierowane z różnych stron Polski.

Po powrocie do Zabawy wszyscy uczestnicy zjazdu wzięli udział we Mszy św. koncelebrowanej przez ponad 30 księży – asystentów SKC na ołtarzu polowym. Liturgii przewodniczył Dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej, ks. Antoni Mikrut, a Słowo Boże wygłosił ks. Leszek Rojowski, założyciel pierwszych Szkolnych Kół Caritas. W kazaniu ukazał on postać bł. Karoliny jako tej, która zawsze służyła pomocą innym i chętnie dzieliła się zarówno dobrami materialnymi, jak i swoim czasem czy dobrym słowem.


Na zakończenie Mszy św. ks. Dyrektor wręczył legitymację Honorowego Członka SKC z numerem 2 ks. Leszkowi Rojowskiemu oraz legitymacje członkowskie zarządom tych kół, które jeszcze nie miały oficjalnej inauguracji swojej działalności. Wszystkie Koła otrzymały także pamiątkowe obrazki Błogosławionej Karoliny – duże dla każdego koła i małe dla wszystkich jego członków oraz obrazki dla chorych w parafiach.
Podsumowaniem tej części spotkania było uwspółcześnione przedstawienie „Dziewczynka z zapałkami”, w wykonaniu SKC z Malinia (parafia Chorzelów).

Po Mszy św. wszyscy otrzymali skromny poczęstunek i zaczął się czas zabawy i radosnego przeżywania wspólnoty. Pokazy udzielania pierwszej pomocy i akcji ratunkowych w wykonaniu Służby Maltańskiej z Tarnowa i strażaków z OSP w Zabawie, tańce i śpiewy prowadzone przez profesjonalnych wodzirejów, zabawy na dmuchanej zjeżdżalni i trampolinie – to atrakcje, które nie pozwoliły nikomu się nudzić.

Pierwszy Zjazd swoją obecnością zaszczycił również ks. Biskup Wiktor Skworc, który spotkał się z kapłanami – asystentami SKC, a później z jego uczestnikami. W serdecznych i ciepłych słowach podziękował dzieciom i młodzieży za zaangażowanie oraz wyraził nadzieję, że są oni przyszłością Caritas w naszej diecezji. Wielka radość towarzyszyła zebranym, gdy ks. Biskup odbierał legitymację z numerem 1, stając się członkiem SKC. Na zakończenie spotkania Pasterz naszej diecezji udzielił wszystkim błogosławieństwa i życzył, aby nikomu i nigdy nie zabrakło tego ogromnego entuzjazmu w dalszej działalności na polu charytatywnym.Zakończenie całego spotkania to przepiękny koncert ewangelizacyjny, w wykonaniu zespołu „Testimonium”. Uśmiechnięci i obdarowani na drogę lodami, młodzi uczestnicy spotkania rozjechali się do domów, aby z jeszcze większym zaangażowaniem podejmować zadania statutowe w Szkolnych Kołach Caritas.


Szkolne Koła Caritas to okno na świat,
przez które mamy widzieć nie siebie, ale drugiego człowieka.oprac. Barbara Stawarz


WRÓĆ
ORGANIZACJE SZKOLNE
AGENDY SZKOLNE
LOSOWE ZDJĘCIE

ZdjęcieLINKI

Starostwo Powiatowe

PCEN

OKE

MEN

KO

Moodle System
Polski/Polish
Angielski/English
Niemiecki/Deutsch
page rank