INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Akcja GÓRA GROSZA 2008

Kampania Społeczna „Kromka Chleba”

logo Na kromkę chleba

Od 2002 r. Caritas Polska organizuje kampanię społeczną „Kromka Chleba”, która jest odpowiedzią na pogłębiającą się biedę społeczeństwa polskiego.

Celem kampanii ma być zmiana świadomości społecznej i nastawienia w stosunku do osób bezdomnych, ubogich oraz pozyskanie produktów i środków finansowych na konkretną pomoc najbardziej potrzebującym.

64 Tydzień Miłosierdzia

Szkolne Koło Caritas przyłączyło się do tej akcji podczas 64 Tygodnia Miłosierdzia i w dniach 29 września – 10 października 2008 r. rozprowadzało wśród społeczności szkolnej „Krążki Nadziei”. Członkowie Szkolnego Caritasu odwiedzali poszczególne klasy i pełnili dyżur na korytarzu szkolnym. Akcję wsparły pojedyncze osoby, jak również całe klasy, które wspólnie dokonywały zakupu jednego Krążka w cenie 5 złotych.

„Krążek Nadziei” to specjalny żeton wyprodukowany z miedzi i niklu przez Mennicę Polską. Ma on wielkość dwuzłotowej monety. Znajduje się na nim napis: „Na kromkę chleba”, postaci dwóch osób bezdomnych i informacje o tym, ile osób w Polsce cierpi z powodu braku żywności. Jest to symboliczny znak otwartości naszych serc. Członkom Szkolnego Caritasu udało się zebrać w wyniku akcji 245 zł.

Wszystkim osobom, które przyłączyły się do „ Kromki Chleba” dziękujemy.

„Tydzień Miłosierdzia jest potrzebny nam wszystkim, aby obudzić lub pogłębić naszą wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, zwłaszcza tego najmniejszego i bezbronnego, który ma prawo oczekiwać od nas proporcjonalnej do naszych możliwości pomocy materialnej i duchowej”.


tekst: Barbara Stawarz
WRÓĆ