INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Akcja GÓRA GROSZA 2008
logo Towarzystwa Nasz Dom

Akcja GÓRA GROSZA 2008

W dniach od 24 listopada do 5 grudnia 2008 r. przeprowadziliśmy na terenie naszej szkoły zbiórkę pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji Góra Grosza.
Grosze zbierane były codziennie przez przedstawicieli Szkolnego Koła Caritas oraz Samorządu Szkolnego, pełniących dyżur na korytarzu szkolnym oraz odwiedzających poszczególne klasy. Opiekę nad sprawnym przebiegiem akcji sprawowały p. Marzena Rzucidło i p. Barbara Stawarz.

plakat Góra grosza 2008
Jaki jest cel akcji i na co przeznaczane są pieniądze z akcji Góra Grosza?

Celem akcji Góra Grosza, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom, jest zebranie środków na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci i placówek opiekuńczo - wychowawczych, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.
Już od dziewięciu lat patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wierzymy, że pieniądze zebrane przez nas w wyniku akcji mogą przyczynić się do poprawy losu dzieci, które zostały odseparowane od domu rodzinnego i ich najbliższych.

ofiara Wszystkim ofiarodawcom dziękujemy! kwiaty


tekst: Barbara Stawarz
WRÓĆ