INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Akcja „Góra Grosza”


W dniach 15-26 października 2007r. przeprowadziliśmy w naszej szkole zbiórkę pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji Góra Grosza. Grosze zbierane były codziennie przez przedstawicieli Szkolnego Koła Caritas oraz Samorządu Szkolnego, pełniących dyżur na korytarzu szkolnym oraz odwiedzających poszczególne klasy. Opiekę nad sprawnym przebiegiem akcji sprawowały p. Marzena Rzucidło i p. Barbara Stawarz.

Celem akcji było zebranie funduszy na:
• programy pomocy dzieciom osieroconym,
• tworzenie nowych rodzinnych domów dziecka,
• pomoc dla istniejących rodzinnych domów dziecka,
• pomoc dla istniejących domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
• tworzenie samodzielnych grup usamodzielnienia dla młodzieży z domów dziecka,
• programy szkolenia rodzin zastępczych,
• programy terapeutyczne dla dzieci osieroconych.

Zebraliśmy 292 zł. Pieniądze te mogą przyczynić się do poprawy losu dzieci, które nie z własnych przyczyn zostały odseparowane od domu rodzinnego i najbliższych.

Wszystkim ofiarodawcom dziękujemy!
 


oprac. Barbara StawarzWRÓĆ