INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


 
AKCJA „ANIOŁEK 2007”


„Aniołowie są - pośród nas.
Nie posiadają skrzydeł,
Lecz serce ich jest pełne miłości.
Podają dzieciom rękę
I proponują im swoją przyjaźń.”

Pamiętając o dzieciach pokrzywdzonych przez los Szkolne Koło Caritas zorganizowało na terenie naszej szkoły po raz kolejny akcję „Aniołek”. Trwała ona od 19 do 23 marca, a jej celem było zebranie funduszy dla dzieci potrzebujących i chorych.
Akcja przeprowadzona została dwiema metodami: poprzez zbiórkę pieniędzy w poszczególnych klasach oraz poprzez zbiórkę ogólnoszkolną.
Podstawowym celem organizatorów było uświadomienie uczniom, że monety - nawet najdrobniejsze- zebrane w większej ilości mogą przyczynić się do udzielenia pomocy ich kolegom i koleżankom, a kto przekazuje komuś dar, często go sam otrzymuje, ofiarowywanie bowiem przynosi radość.
Kwota, którą udało się zgromadzić podczas akcji została przekazana na rehabilitację chorej na Zespół Westa Laury Kucharzyk podopiecznej Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”.
Szkolne Koło Caritas składa podziękowania wszystkim Nauczycielom i Uczniom, którzy przyłączyli się do „Aniołka”.


oprac. Barbara Stawarz

WRÓĆ